Tuleohutuse dokumentatsioon

Tuleohutuse, kodanikukaitse ja meditsiinilise esmaabi praktilised, teoreetilised koolitused ja instruktaaž.

Pakkumised

 • 1. Tegevus- / tegevuskava teoreetiline õpe ja praktiline koolitus evakueerimise simuleerimisega tulekahju korral

  Hind: 100 EUR
 • 2. Tuletõrjevahendite ja -rajatiste kasutamise praktiline koolitus

  Hind: 8.00 EUR
 • 3. Tuleohutusalase juhendamise pakkumine

  Hind: 50.00 EUR
 • 4. Koolitus teemal “Tuleohutus ja -kaitse”, 160 tundi

  Hind: 230.00 EUR
 • 5. Koolitus tuletõrjes, 20 tundi

  Hind : kokkuleppel
 • 6. Vastutava isiku koolitus automaatse tuletõrjesüsteemi töökorras hoidmiseks, 40 tundi

  Hind : kokkuleppel
 • 7. Tulekahju automaatse tuvastamise süsteemi ja tulekahju hoiatussüsteemi / häiresüsteemi projekteerimise, paigaldamise, kasutamise ja hoolduse koolitus, 160 tundi

  Hind: 850.00 EUR
 • 8. Läti Tuletõrjujate Assotsiatsiooni seminar teemal “Ventilatsiooni ja korstnalõõride tuleohutus”

  Hind : kokkuleppel
 • 9. Läti Tuletõrjujate Assotsiatsiooni seminaride sari

  Hind : kokkuleppel
 • 10. Põhinõuded kaasaskantavate ja teisaldatavate tulekustutite tehnilise kontrolli läbiviimiseks, 40 tundi.

  Hind: 250.00 EUR
 • 11. Normaalsed nõuded automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja tulekahju hoiatussüsteemi / häiresüsteemi projekteerimise, paigaldamise, kasutamise, hoolduse, 70 tundi

  Hind : kokkuleppel
 • 12. Tuleohutusjuhendi väljatöötamine ja tulekoormuse arvutamine, 7 tundi

  Hind: 50.00 EUR
 • 13. Tuletõrjehüdrantide hooldus, 24 tundi

  Hind : kokkuleppel
 • 14. Tuletõrjehüdrantide testimine, hooldus ja remont, 20 tundi

  Hind: 70.00 EUR
 • 15. Tuletõrje- ja signalisatsioonisüsteem, 24 tundi

  Hind : kokkuleppel

Pakkumised

 • 1. Kodanikukaitsealane koolitus ja katastroofide tagajärgede likvideerimine, 4 tundi

  Hind : kokkuleppel
 • 2. Kodanikukaitse koolitus, 20 tundi

  Hind : kokkuleppel
 • 3. Kodanikukaitsealane koolitus, 40 tundi

  Hind: 120.00 EUR
 • 4. Tsiviilohutus ja kaitsekoolitus, 160 tundi

  Hind: 230.00 EUR
 • 5. Esmaabiarstiabi koolitus (autojuhid, relvaomanikud jne), 12 + 3 tundi

  Hind: 26.50 EUR
 • 6. Esmaabi arstiabi koolitus, 12 tundi

  Hind: 24.00 EUR