Tuletõrje hüdrant H - NN (pikkus 1300 mm., Maa-alune, soojustamata mitte reguleeritav)

Äärik DN100, rõhuklass PN10. Automaatne väljalaskeklapp.
1500 mm. 74.4 l/s (267 m3/h) surveliini all 50 kPa

Hüdrandi pikkus: 1300 mm

Vastab : Ministrite Kabineti reeglitele Nr. 82, LVS EN 14339:2005

Seotud teenuste kategooriad