Tuletõrje hüdrant H - NN (pikkus 2400 mm., Maa-alune, soojustamata mitte reguleeritav)

Äärik DN100, rõhuklass PN10. Teleskoopilise pikkuse reguleerimise võimalus. Automaatne väljalaskeklapp.

1500 mm 74.4 l/s (267 m3/h) surveliini all 50 kPa

Hüdrandi pikkus: 2400 mm

Vastab : Ministrite Kabineti reeglitele Nr. 82, LVS EN 14339:2005

Seotud teenuste kategooriad