Uudised

Promati esitlus / koolitus läbiti edukalt Latakva Fire Service seminariruumides

SIA Latakva 10 spetsialisti rääkis võimalustest kaitsta terast kui konstruktsioonielementi hoonete passiivse tulekaitse raames.

Eksperdid on õppinud metallist tulekaitse nüansse, lisades selle tulekindlale plaadile, paisuvale vahule või poorsele krohvile.

Tänu meie pikaajalisele äripartnerile Promatile ja muidugi koolitusjuhtidele endile - projektijuhile Linas Krishziunasele ja Promati tehnilise toe spetsialistile Jacek Tsvetlinskisele!