Rakennustöiden palontorjunta

Palonkestävät pinnoitteet puulle ja puurakenteille

Tarjoukset

  • 1. Tarjoamme puun ja puurakenteiden palonkestävää viimeistelyä tulenkestävällä maalilla ja palonkestävällä lakalla. Puu voi saada palonkestävyyden ja parantaa paloturvallisuutta arvosta D arvoon Bs1 d0. Paloluokitus - REI-15 - REI 120.

    tietoja
    Hinta : pyydettäessä