Būvtehniskā ugunsaizsardzība

Ugunsdrošo durvju,logu,revīzijas lūku, vārtu un aizkaru montāža un tehniskā apkope

Piedāvājumi

 • 1. Ugunsdrošo durvju un revīzijas lūku tehniskā apkope un remonts, papildaprīkojuma uzstādīšana

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 2. Ugunsdrošo vārtu tehnisko apkopi un remontu

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Ugunsdrošo dūmu, uguns aizkaru un to automātikas tehnisko apkopi un remontu

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 4. Veicam metāla, koka, alumīnija ugunsdrošu durvju montāžu

  Cena :

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.82 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • "103. p. Ugunsaizsardzības sistēmas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām.";
 • "113. p. Ugunsaizsardzības sistēmām nodrošina tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu. Reglamentu izstrādā, pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām.";
 • "114. p. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus un remont­darbus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā (4.pielikums).";
 • "115. p. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (5.pielikums)."

Pēc tehniskās apkopes un pārbaudes tiek sastādīts pārbaudes akts saskaņā ar apstiprinātu tehnisko apkopes reglamentu.

Galvenie tehniskās apkopes pasākumi

Ugunsdrošo durvju, lūku, vārtu un aizskaru tehniskā apkalpošana iekļauj sevī periodisku darba stāvokļa pārbaužu veikšanu un ugunsdrošo iekārtu elementu funkcionalitātes pārbaudes. Ugunsdrošās durvis, vārti, lūkas un tamlīdzīgus elementus, kuri kalpo priekš sienu atveru aizpildīšanas, ir nepieciešams uzturēt patstāvīgā darbspējā, jo dotās konstrukcijas ir paredzētas priekš tā, lai ierobežotu ugunsgrēka izplatību no vienā ēkā blakus esošām telpām vai starp dažādām būvju konstrukciju kategorijām.

Par ugunsdrošo durvju, vārtu, aizskaru tehniskās apkalpošanas reglamentu būs paredzēti sekojoši pasākumi:

 • Radot apgaismojuma atšķirību starp pusēm pārbaudīt, vai ugunsdrošajās durvīs un lūkās ir atrodamas spraugas un caurumi;
 • Noteikt durvju ailēs esošā pildījuma stāvokļa elastību un plaisu neesamību;
 • Pārbaudīt uzstādītā aizvērēja darbu, vai tas ir droši piestiprināts, un tā pilnu darbspēju;
 • Noteikt durvju eņģu un slēdzeņu stāvokli, it īpaši pārbaudot vai tās ir eļļotas un vai tajās atrodas spraugas.

Veikto pārbaužu beigās tiek sastādīti atbilstoši ugunsdrošo durvju apskates akti, balstoties uz kuriem mūsu speciālisti izpildīs visus nepieciešamos tehniskās apkopes pasākumus un novērsīs visus konstatētos trūkumus.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt ugunsdrošo durvju un revīzijas lūku tehnisko apkopi, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.