Jaunumi

Latakva Fire Service semināru telpās veiksmīgi aizvadīta Promat prezentācija/apmācība

10 SIA Latakva speciālistiem par tērauda kā strukturāla elementa aizsardzības iespējām ēku pasīvās ugunsaizsardzības ietvaros.

Mūsu speciālisti apguva metāla uguns aizsardzības nianses to ietverot ugunsdrošu plākšņu, uzbriestošu putu vai poraina apmetuma čaulā.

Paldies mūsu ilggadējam biznesa partnerim Promat un, protams, pašiem apmācību vadītājiem - projektu vadītājam Linam Kriščiunas un Promat tehniskā atbalsta dienesta speciālistam Jacekam Cvetlinskim!