Lietošanas noteikumi SIA "Latakva Fire Service"

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA „Latakva Fire Service” (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. 40003847320, juridiskā adrese: Maskavas iela 156/158-5, Rīga, Latvija, LV-1003 un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.

 1. Līguma priekšmets
  1. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.
  2. Interneta vietnē www.latakva.lv var Lejupielādēt Distances līguma noteikumus
 2. Distances līguma spēkā stāšanās
  1. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad priekšlikuma piedāvātāju, tas ir Uzņēmumu, ir sasniegusi priekšlikuma saņēmēja, tas ir Pircēja, beznosacījuma piekrišana un Pircējs saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai telefona zvana starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
 3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu
  1. Lai veiktu pasūtījumu:
   1. Pircējam jāaizpilda pirkuma veidlapa – izvēloties preci, kuru vēlaties iegādāties, spiediet uz pogas "Ielikt grozā". Jūs varat ielikt preci grozā gan atverot preces aprakstu, gan uzreiz spiežot uz pogas "Ielikt grozā" preču katalogā. Ja Pircējs ielicis preci grozā, neatverot preces aprakstu, parādīsies poga "Uz grozu"un spiežot uz tās, Pircējs nonāks pie pasūtījuma noformēšanas. Ja Pircējs vēlas turpināt iepirkties, jāspiež uz pogas "Turpināt iepirkties", bet , ja Pircējs vēlas noformēt pirkumu, jāspiež uz pogas "Tālāk".
   2. Ja Pircējs vēlas iegādāties vairākas preces vienības, Pircējs varat ierakstīt vēlamo preču skaitu ailītē "Daudzums" un nospiest "Saglabāt", lai saglabātu izmaiņas. Tāpat Pircējs varat mainīt preces vienības daudzumu ar pogām "+" un "-", pēc tam nospiežot "Saglabāt".
   3. Uz grozu varat nokļūt arī nospiežot augša uz preču groza ikonas. Ja Grozā ir preces, tas būs iezīmēts .
   4. Nākamajā noformēšanas solī Pircējam jānorāda informācija par saņēmēju, piegādes veidu un vietu, kā arī vēlamo piegādes datumu. Kad tas izdarīts, spiediet pogu "Saglabāt ".
   5. Pircējam vajag izvēlieties apmaksas veids, nospiežot uz attiecīgās pogas. Kad viss aizpildīts, jāspiež poga "Saglabāt ".
   6. Šajā solī Pircējs varat pārbaudīt, vai ir pasūtītas pareizās preces ar pareizu skaitu, kā arī aplūkot, vai ir korekti ievadīta Pircēja kontaktinformācija. Ja jālabo ievadītā informācija , jāspiež poga "Atpakaļ" un jāveic izmaiņas. Lai apstiprinātu pasūtījumu, ieķeksē "Spiediet šeit, lai izlasītu noteikumus un ieķeksējiet, lai piekristu tiem". un jāspiež pogu Noformēt pirkumu pēc tam pārbaudīt vai viss pareizi aizpildīts un jāspiež pogu Apstiprināt pirkumu.
  2. Pasūtījumus iespējams veikt:
   1. jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;
   2. zvanot darba dienās no 10:00 līdz 16:30 pa tālruni 67249249, 67113234:
   3. nosūtot e-pastu uz sales@latakva.lv .
  3. Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, Pircējam jānorāda:
   1. preces nosaukumu;
   2. preces cenu;
   3. vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;
   4. pers. kodu / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);
   5. piegādes adresi;
   6. bankas nosaukumu;
   7. bankas konta Nr.;
   8. kontakttālruni;
   9. e-pastu.
  4. Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.
  5. Pēc pasūtījuma saņemšanas ar Pircēju sazināsies Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.
 4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi
  1. Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties skaidrā naudā gan saņemot preci Uzņēmuma birojā, gan norādītajā piegādes adresē (gan Rīgā, gan ārpus Rīgas);
  2. Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties arī ar pārskaitījumu par priekšapmaksas rēķinu.
  3. Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var veikt maksājumu arī ar norēķinu karti, saņemot preci birojā, Maskavas ielā 156/158, Rīgā.
 5. Piegādes noteikumi
  1. Pasūtīto preci Uzņēmums piegādās Pircējam1-45 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas, atkarībā no pasūtījuma apjoma un sarežģītības un Jūsu izvēlētā piegādes un apmaksas veida.
  2. Ja Pircējs pasūtījis Preci uz Uzņēmuma biroju Maskavas 156/158, Rīgā, tad Prece ir jāizņem 5 darba dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmums ir informējis Pircēju (pa tālruni vai e-pastu), ka ir sagatavots.
  3. Nosūtot preci (kuras svars nepārsniedz 3kg) Pircējam ar kurjeru:
   1. Cena Rīgas teritorijā - EUR 6.00;
   2. Pārējā Latvijas teritorijā - EUR 8.00.
   3. Eiropas savienības teritorijā - Cena pēc vienošanās
  4. Nosūtot preci (kuras svars pārsniedz 3kg) Pircējam ar kurjeru - Prece Cena pēc vienošanās.
  5. Par preces piegādēs vietu un laiku pasūtītājs vienojas pa tālruni 67113234, 67249249 vai e-pastu sales@latakva.lv.
  6. Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu.
  7. Preces piegādes (izsniegšanas) brīdī ir jāveic preces ārējā iepakojuma izvērtēšana preces piegādātāja (izsniedzēja) klātbūtnē. 
  8. Parakstoties uz preces piegādātāja (izsniedzēja) pavadzīmes, preces saņēmējam ir jāapliecina, ka prece piegādāta ar nebojātu ārējo iepakojumu. 
  9. Ja preces saņēmējs būs norādījis uz ārējā iepakojuma bojājumu, piegādātājs (izsniedzējs) piegādes (izsniegšanas) brīdī sastādīs bojājumu aktu un, piegādātās preces bojājumu fakts konstatēšanas brīdī saņēmēja klātbūtnē tiks novērtēts, kā arī uzreiz tiks pārbaudīts, vai ir bojāts arī sūtījuma saturs. Iegūtā informācija tiks atzīmēta bojājumu aktā. 
  10. Ja preces saņēmējs preces piegādes (izsniegšanas) brīdī nebūs novērtējis preces un tās iesaiņojuma ārējo izskatu, bet būs parakstījies par preces kvalitatīvu piegādi, vēlāk iesniegtās preces iepakojuma un /vai satura bojājumu fotogrāfijas netiks uzskatītas par pietiekamu pierādījumu pamatu tam, ka bojājums radies piegādātāja (izsniedzēja) apstrādes laikā un piegādātāja (izsniedzēja) atbildība netiks tik viennozīmīgi akceptēta. 
 6. Garantija
  1. Uzņēmuma Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.
  2. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt sales@latakva.lv. klientu konsultantam. 
  3. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 
  4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota ievērojot ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus. 
  5. Pircējiem - Juridiskām personām, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 
  6. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
   1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 
   2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 
  7. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 67113234, 67249249 vai e-pastu sales@latakva.lv.
  8. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji). 
  9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā Preču bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
   1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 
   2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
   3. prece ir saskrāpēta, salauztas sarūsējušas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
   4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
   5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
   6. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
   7. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
   8. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
   9. ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā, ko veicis Pircējs. 
  10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 
   1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu; 
   2. vērsties Rīgā, Maskavas ielā 156/158, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 
   3. zvanīt pa tālruni 67113234, 67249249 kur pircēju uzklausīs Uzņēmuma darbinieks un ieteiks labāko risinājumu. 
  11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 
  12. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
 7. Distances līguma izpildes laiks
  1. Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 45 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.
  2. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
 8. Atteikuma tiesības
  1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
  2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
  3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē Uzņēmums juridiskā adrese Maskavas ielā 156/158-5, Rīga, LV-1003, tālruņa numuri: 67113234, 67249249 vai e-pastu sales@latakva.lv.
  4.  Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
  5. Ja Pircējs atteiksies no šā līguma, Uzņēmums atmaksās visus no Pircējā saņemtos maksājumus (izņemot papildu piegādes izmaksas), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
  6. Pircējam preces jānodod Uzņēmuma birojā Maskavas ielā 156/158-5, Rīgā , bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Maskavas ielā 156/158-5, Rīgā , pirms 14 dienu termiņa beigām.
  7. Uzņēmums var nepieņemt preces, kas sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz Uzņēmuma biroju, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat Uzņēmuma vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē Uzņēmuma birojā Maskavas ielā 156/158-5, Rīgā . 
  8. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR.
  9. Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
  10. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā klātienē. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
  11. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
  12. Pircējs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
   1. izdevumus par preces piegādi, kas nav Uzņēmuma piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
   2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad Uzņēmums ir piekritis segt šīs izmaksas ;
   3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. 
  13. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
   1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts; 
   2. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā; 
   3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas; 
   4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; 
   5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
   6. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām; 
   7. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm.
  14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievad kļūdas, Pircējs var sazinieties ar Uzņēmumu pa telefonu 67113234, 67249249 vai e-pastu sales@latakva.lv.
  15. Uzņēmums, konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, var vērsīsities tiesā ar prasības pieteikumu par Uzņēmumam radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā
  16. Interneta vietnē www.latakva.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu. Šeit var Lejupielādēt
  17. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties www.latakva.lv pa epastu: sales@latakva.lv. vai tel. 67113234, 67249249, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
 9. Konfidencialitāte
  1. Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.
 10. Citi noteikumi
  1. Iepirkšanās kārtību Uzņēmuma interneta veikalā nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu". 
  2. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt klienta pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
  3. Uzņēmuma veikalā apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs, iespējamas izmaiņas preču cenās un noformējumā. Preču piedāvājums un to cenas interneta veikalā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
  4. Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%. Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara / izmēra.
  5. Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.
  6. Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.
  7. Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, zvanot uz telefonu 67113234, 67249249 vai e-pastu sales@latakva.lv. . Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.
 11. Uzņēmuma rekvizīti
  SIA „Latakva Fire Service”
  vienotais reģistrācijas Nr. 40003847320
  Juridiskā adrese: Maskavas iela 156/158-5, Rīga, LV-1003
  Citadele banka AS, PARXLV2X
  Konts: LV94PARX0016550730001