Ugunsdrošības aprīkojums

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas, Sprinkleru, gāzes un putu dzēšanas sistēmas

Piedāvājumi

 • 1. Tehniskā apkope, pārbaude ar pārbaudes akta sastādīšanu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu kā arī sistēmu papildināšana, remonts, audits

  Cena: 71.14 EUR
 • 2. Reglamenta izstrāde pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām, projektēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā

  Cena: 7.11 EUR
 • 3. Sistēmas kopējo shēmu un piesaistes shēmu izgatavošana. Audits, tāmēšana, instrukciju sastādīšana.

  Cena: 14.23 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām.”
 • „14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.”
 • "143.p. Stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru sistēma nodrošina ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas funkcijas."
 • „144.p. Stacionāro automātisko ugunsdzēsības sistēmu (izņemot sprinkleru sistēmu) nodrošina ar tālvadības un manuālām iedarbināšanas ierīcēm.”
 • „145.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu vadības iekārtu un sūkņu telpu aizslēdz. Pie ieejas telpā novieto norādi par atslēgu atrašanās vietu. Šā punkta prasības neattiecas uz telpu, ja tā atrodas iežogotā un apsargātā objektā vai citādi ir ierobežota nepiederošu personu piekļūšanai.”
 • "146.p. Pie ieejām stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas sūkņu telpās uzstāda izgaismotu zīmi "Ugunsdzēsības sūkņu stacija", pie ieejām stacionārās gāzes ugunsdzēsības sistēmas stacijās – "Gāzes ugunsdzēsības stacija"."
 • "147.p. Pie stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu telpas ieejas un iekārtām teritorijā uzstāda izgaismotu vai gaismu atstarojošu zīmi "Ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas"."
 • "148.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvieto:
  148.1.p. sistēmas kopējo shēmu;
  148.2.p. sistēmas piesaistes shēmu;
  148.3.p. instrukciju par sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā;
  148.4.p. instrukciju par sistēmas pārbaudes kārtību."
 • "149.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas nodrošina ar paskaidrojošajiem uzrakstiem valsts valodā."
 • "150.p. Pie katras stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas novieto paskaidrojošu uzrakstu, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumu, sprinkleru (drenčeru) tipu un daudzumu, kā arī darba spiedienu."
 • "152.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūru apzīmē un numurē saskaņā ar sistēmas piesaistes shēmu. Ja noslēgarmatūras darba režīms netiek kontrolēts automātiski, to noplombē, saglabājot darba režīmu."
 • "153.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu krāso atbilstoši šo noteikumu prasībām."

Izvēloties komplekso apkalpošanas modeli tiek piešķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalīti uz vēlamo laika periodu!

Piedāvājumi

 • 1. Tehniskā apkope, pārbaude ar pārbaudes akta sastādīšanu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu kā arī sistēmu papildināšana, remonts, audits

  Cena: 56.91 EUR
 • 2. Reglamenta izstrāde pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām, projektēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā

  Cena: 7.11 EUR
 • 3. Sistēmas kopējo shēmu un piesaistes shēmu izgatavošana

  Cena: 14.23 EUR
 • 4. Izgaismots uzraksts “Neienākt! Gāze”

  Cena: 42.69 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Sistēmu tehniskā apkope, montāža, projektēšana, remonts un papildināšana.

Stacionārās gāzes ugunsdzēsības sistēmas iekšējās apkurināmās, neapkurināmās telpās sasniedzot noteiktu kritisko temperatūru veic automātisku gāzveida vielas padevi degšanas zonā.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi)

 • „8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām.”
 • „14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.”
 • „144.p. Stacionāro automātisko ugunsdzēsības sistēmu (izņemot sprinkleru sistēmu) nodrošina ar tālvadības un manuālām iedarbināšanas ierīcēm.”
 • "147.p. Pie stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu telpas ieejas un iekārtām teritorijā uzstāda izgaismotu vai gaismu atstarojošu zīmi "Ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas"."
 • "149.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas nodrošina ar paskaidrojošajiem uzrakstiem valsts valodā."
 • "151.p. Pie katras stacionārās gāzes ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas novieto paskaidrojošu uzrakstu, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumu, attiecīgo aizsardzības grupu numuru, kā arī darba spiedienu."
 • "152.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūru apzīmē un numurē saskaņā ar sistēmas piesaistes shēmu. Ja noslēgarmatūras darba režīms netiek kontrolēts automātiski, to noplombē, saglabājot darba režīmu."
 • "153.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu krāso atbilstoši šo noteikumu prasībām."
 • "154.p. Pie ieejas telpā, kurā ugunsgrēka dzēšana paredzēta ar automātisko gāzes ugunsdzēsības sistēmu, novieto izgaismotu uzrakstu "Neienākt! Gāze!" un nodrošina šo vietu ar skaņas signalizācijas ierīci."
 • "155.p. Pie izejas no telpas, kurā ugunsgrēka dzēšana paredzēta ar automātisko gāzes ugunsdzēsības sistēmu, novieto izgaismotu uzrakstu "Atstāt telpu! Gāze!" un nodrošina šo vietu ar skaņas signalizācijas ierīci."
 • "156.p. Iedarbojoties gāzes ugunsdzēsības sistēmai, nodrošina, ka ieslēdzas izgaismotie uzraksti "Neienākt! Gāze!" un "Atstāt telpu! Gāze!" un skaņas signalizācijas ierīce."
 • "157.p. Vietā, kur ierīkota gāzes ugunsdzēsības sistēma, nodrošina, ka skaņas signalizācijas ierīces skaņas intensitātes līmenis ir vismaz 75 dB un ir par 10 dB augstāks nekā fona troksnis, un to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks."
 • "158.p. Pie ieejas telpā, kurā ugunsgrēka dzēšana paredzēta ar aerosola ugunsdzēsības sistēmu, novieto izgaismotu uzrakstu "Uzmanību! Aerosols! Ierobežota redzamība!" un nodrošina šo vietu ar skaņas signalizācijas ierīci."
 • "159.p. Pie izejas no telpas, kurā ugunsgrēka dzēšana paredzēta ar aerosola ugunsdzēsības sistēmu, novieto izgaismotu uzrakstu "Atstāt telpu! Aerosols!" un nodrošina šo vietu ar skaņas signalizācijas ierīci."
 • "160.p. Iedarbojoties aerosola ugunsdzēsības sistēmai, nodrošina, ka ieslēdzas izgaismotie uzraksti "Uzmanību! Aerosols! Ierobežota redzamība!" un "Atstāt telpu! Aerosols!" un skaņas signalizācijas ierīce."
 • "161.p. Vietā, kur ierīkota aerosola ugunsdzēsības sistēma, nodrošina, ka skaņas signalizācijas ierīces skaņas intensitātes līmenis ir vismaz 75 dB un ir par 10 dB augstāks nekā fona troksnis, un to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks."
 • "162.p. Pie ieejas telpā, kurā atrodas gāzes baloni (vienā balonā var būt dažādu gāzu maisījums), novieto 1.4. zīmi (1. pielikums)."
 • "163.p. Ja objektā ierīkota stacionārā gāzes, aerosola vai pulvera ugunsdzēsības sistēma, telpu durvis aprīko ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm."

Izvēloties komplekso apkalpošanas modeli tiek piešķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalīti uz vēlamo laika periodu!

Piedāvājumi

 • 1. Tehniskā apkope, pārbaude ar pārbaudes akta sastādīšanu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu kā arī sistēmu papildināšana, remonts, audits

  Cena: 42.69 EUR
 • 2. Reglamenta izstrādi pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām, projektēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā

  Cena: 7.11 EUR
 • 3. Sistēmas kopējo shēmu un piesaistes shēmu izgatavošana

  Cena: 14.23 EUR
 • 4. Izgaismotu uzrakstu

  Cena: 42.69 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Sistēmu tehniskā apkope, montāža, projektēšana, remonts un papildināšana.

Stacionārās putu automātiskās un neautomātiskās ugunsdzēsības sistēmas iekšējās apkurināmās, neapkurināmās telpās un āra teritorijās veic degšanas procesu lokalizāciju ar ūdens putu maisījuma palīdzību.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi)

 • „8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām.”
 • „14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.”
 • "143.p. Stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru sistēma nodrošina ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas funkcijas."
 • „145.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu vadības iekārtu un sūkņu telpu aizslēdz. Pie ieejas telpā novieto norādi par atslēgu atrašanās vietu. Šā punkta prasības neattiecas uz telpu, ja tā atrodas iežogotā un apsargātā objektā vai citādi ir ierobežota nepiederošu personu piekļūšanai.”
 • "146.p. Pie ieejām stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas sūkņu telpās uzstāda izgaismotu zīmi "Ugunsdzēsības sūkņu stacija", pie ieejām stacionārās gāzes ugunsdzēsības sistēmas stacijās – "Gāzes ugunsdzēsības stacija"."
 • "147.p. Pie stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu telpas ieejas un iekārtām teritorijā uzstāda izgaismotu vai gaismu atstarojošu zīmi "Ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas"."
 • "148.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvieto:
  148.1.p. sistēmas kopējo shēmu;
  148.2.p. sistēmas piesaistes shēmu;
  148.3.p. instrukciju par sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā;
  148.4.p. instrukciju par sistēmas pārbaudes kārtību."
 • "149.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas nodrošina ar paskaidrojošajiem uzrakstiem valsts valodā."
 • "150.p. Pie katras stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas novieto paskaidrojošu uzrakstu, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumu, sprinkleru (drenčeru) tipu un daudzumu, kā arī darba spiedienu."
 • "152.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūru apzīmē un numurē saskaņā ar sistēmas piesaistes shēmu. Ja noslēgarmatūras darba režīms netiek kontrolēts automātiski, to noplombē, saglabājot darba režīmu."
 • "153.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu krāso atbilstoši šo noteikumu prasībām."

Izvēloties komplekso apkalpošanas modeli tiek piešķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalīti uz vēlamo laika periodu!

Darbu komplekss, lai nodrošinātu objektu ar ugunsdzēsības sistēmu

Ir labi zināms, ka uzstādot stacionārās ugunsdzēsības sistēmas, tieši tajās vietās, kuras sastāv no kompleksa un kuru sastāvā ir sprinkleru, putu un gāzes ugunsdzēsības sistēmas, tās spēs nodrošināt praktiski 100% telpu un iekārtu aizsardzību no ugunsgrēka.

Visefektīvākais piedāvājums ir tad, kad viss darbu komplekss, kas ir saistīts ar objektu nodrošināšanu ar ugunsdzēsības sistēmām, veic viens uzņēmums. Tāpēc mēs piedāvājam visu stacionāro ugunsdzēsības sistēmu pakalpojumu spektru, kurš sevī iekļaus:

 • Tehniskos aprēķinus;
 • Projektēšanu;
 • Iekārtu piegādi;
 • Montāžu;
 • Regulēšanu;
 • Garantijas un pēc garantijas tehnisko apkalpošanu.

Papildus, mēs esam gatavi veikt:

 • Reglamentu izstrādi;
 • Vispārēju stacionāru ugunsdrošības shēmu izgatavošanu;
 • Papildinājumu izgatavošanu priekš esošajām shēmām;
 • Ugunsdrošības audita novērtējumu;
 • Visu darba instrukciju sastādīšanu.

Tehniskajos aprēķinos mēs ņemsim vērā visas jūsu ražošanas īpatnības un aspektus, tādējādi, sniegsim jums palīdzību piemeklējot visoptimālāko stacionāro ugunsdrošības sistēmu shēmu, kā uzstādīto iekārtu skaita ziņā, tā un montāžas un tehniskās apkopes izmaksu ziņā.

Rezultātā jūs saņemsiet

Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanu, kuras atkarībā no jūsu uzņēmuma specifikācijas var būt realizētas šādā veidā:

 • Sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu veidā;
 • Aerosola vai gāzes ugunsdzēsības sistēmu veidā;
 • Putu ugunsdzēsības sistēmu veidā.

Tas palīdzēs nodrošināt un izvairīties no virknes bīstamu faktoru ugunsgrēka draudu likvidēšanas ceļā:

 • Telpās līdz negatīvu seku izplatīšanās sākumam;
 • Izslēdzot ugunsizturības konstruktīvo elementu iestāšanās robežas;
 • Pirms būtiska kaitējuma nodarīšanas iekārtām.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt stacionārās ugunsdzēsības sistēmas, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.