Ugunsdrošības aprīkojums

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas pakalpojumi

Piedāvājumi

 • 1. Mehāniskās piespiedu ventilācijas apsekošana, video inspekcija, piedāvājuma sastādīšana

  Cena: 150.00 EUR
 • 2. Mehāniskās piespiedu ventilācijas sistēmu tīrīšana, pārbaude ar akta sastādīšanu

  info
  Cena: 100.00 EUR
 • 3. Mehāniskās piespiedu ventilācijas pēcapstrādes inspekcija

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Piespiedu ventilācijas sistēmu tīrīšana:

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.”
 • "90.p. Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē."
 • "91.p. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados."
 • "92.p. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem sastāda aktu. Aktā norāda šādu informāciju:
  92.1.p. objekta nosaukums, piederība, adrese vai atrašanās vieta un darba veikšanas datums;
  92.2.p. ventilācijas sistēmas atrašanās vieta objektā un tās apraksts;
  92.3.p. vārds un uzvārds personai, kas veica ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudi;
  92.4.p. izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs personai, kas veica ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudi. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objektu, ja tīrīšanu veikusi atbildīgā persona;
  92.5.p. ventilācijas sistēmas atbilstības raksturojums tehniskā projekta risinājumiem, ja ventilācijas sistēma neatbilst būvnormatīva prasībām;
  92.6.p. ventilācijas sistēmas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  92.7.p. ventilācijas sistēmas iekārtu un ierīču atbilstība ražotāja prasībām;
  92.8.p. atzinums par ventilācijas sistēmas turpmāku ekspluatāciju. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objektu, ja tīrīšanu veikusi atbildīgā persona."
 • "93.p. Aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus."
 • "94.p. Mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendrošā izpildījumā, un to aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. Šādu ventilācijas sistēmu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā."
 • "95.p. Ventilācijas sistēmas metāla konstrukcijas, ierīces un iekārtas iezemē."
 • "96.p. Ventilācijas sistēmas automātiskos ugunsdrošos vārstus, aizsargierīces un to iedarbināšanas mehānismus attīra no putekļiem un citiem nosēdumiem."
 • "97.p. Objekta atbildīgā persona nodrošina brīvu piekļūšanu ugunsdrošajiem vārstiem, pretvārstiem un citiem ventilācijas sistēmas elementiem, kuriem jāveic pārbaude vai tehniskā apkope."

Ventilācijas sistēmas tīrīšana ir nepieciešama, lai novērstu gaisa apmaiņas sistēmu piesārņojumu, kas nākotnē var radīt draudus cilvēku veselībai un ugunsdrošībai. Piesārņotās ventilāciju šahtās kultivējas dažādu slimību izraisītāji (mikrobi, vīrusi, alergēni), kuri var izraisīt slimības un alerģijas. Otra bīstamība no netīrām ventilācijām ir ugunsgrēka varbūtība. Kā rekomendē laba ugunsdrošības prakse: ventilācijas ir jātīra, lai maksimāli novērstu bīstamību.

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas darbu komplekss

Ventilācijas sistēmas, kurām neveic periodisku tīrīšanu, ar laiku kļūst par vienu no būtiskākajiem ugunsbīstamajiem faktoriem. Putekļu un netīrumu uzkrāšanās ir ne tikai aizdegšanās avots, bet arī iemesls ātrai liesmu izplatībai pa gaisa vadiem uz blakus esošām telpām, palielinot ugunsgrēka rašanās varbūtību visā ēkā.

Mūsu uzņēmums piedāvā mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas pakalpojumus, kuri iekļauj:

 • Vizuālo apskati;
 • Apsekošanu ar speciālu video tehnikas palīdzību;
 • Visu nepieciešamo cauruļvadu tīrīšanas pasākumu izpildi;
 • Atbilstošu aktu sastādīšanu.

Kā tiek tīrītas ventilācijas sistēmas?

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanu veic tikai apmācīts personāls, bet pats process tiek īstenots vismaz trīs etapos:

 • Tiek veikts vizuālais gaisa vadu piesārņojuma stāvokļa novērtējums. Priekš tā tiek izmantota parastā vizuālā apskate, ar lūku un ventilācijas restu noņemšanas palīdzību, kā arī tiek izmantotas speciālas videokameras.
 • Saskaņā ar apsekošanas rezultātiem, tiek sagatavots pasākumu plāns un tiek piemeklēta tīrīšanas metode, kura savukārt, var tikt realizēta (Mehāniskā veidā; Izmantojot ķīmiskos reaģentus; Mitrā veidā; Izmantojot kriogēnu)
 • Nobeigumā ar speciālu dezinfekcijas līdzekļu palīdzību tiek veikta pilnīga visu cauruļvadu dezinfekcija. Atkarībā no telpas izmantošanas veida, kurā tiek veikta tīrīšana, tiks pielietoti dažāda veida dezinfekcijas līdzekļi.

Kāpēc ir nepieciešams periodiski tīrīt ventilācijas sistēmas?

Mehānisko piespiedu ventilācijas tīrīšanu ir ieteicams veikt divas reizes gadā, jo pretējā gadījumā, atteikšanās no apkopes var novest ne tikai pie tās funkcionalitātes samazināšanās un kaitīgo mikroorganismu rašanās, bet arī paaugstināt aizdegšanas risku un ugunsgrēka izplatīšanos. Jo, priekš ar putekļiem aizsistu gaisa vadu sienu aizdegšanās pietiks vien ar nelielu dzirksteli, bet gaisa plūsmas ar lielu ātrumu beigu beigās izplatīs ugunsgrēku pa visu ēku.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.