Ugunsdrošības dokumentācija

Civilās aizsardzības plānu izstrādāšana un pārskatīšana

Piedāvājumi

 • 1. Civilās aizsardzības plānu izstrādāšana

  Cena: 413 - 854 EUR
 • 2. Civilās aizsardzības plānu pārskatīšana

  Cena: 150.00 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

 • "13.p.(6) Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā, saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprina objekta civilās aizsardzības plānu, ja objekts ir iekļauts kritiskās infrastruktūras kopumā un tajā var atrasties vairāk par 100 cilvēkiem."
 • "14.p.(1) Paaugstinātas bīstamības objekts ir ēkas vai inženierbūves, kuras tiek izmantotas saimnieciskā vai citā veidā, kas saistīts ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu, bīstamo atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, kodolmateriālu un to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu."
 • "14.p.(2) Paaugstinātas bīstamības objektus klasificē šādi:
  1) A kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts — objekts, kurš dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt valsts mēroga katastrofu vai nodarīt būtisku kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai;
  2) B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts — objekts, kurš dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt reģionāla mēroga katastrofu vai nodarīt kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai;
  3) C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts — objekts, kurš dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt vietēja mēroga katastrofu vai nodarīt kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai."
 • "14.p.(4) Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā, saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprina paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu."
 • "18.p.Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apstiprina ne retāk kā reizi četros gados"

Civilās aizsardzības plānu nozīme

Civilās aizsardzības plāni ir dokumentācija, kas nosaka dažādu saimniecības objektu darbības pārvešanu īpašā režīmā. Tāpēc civilās aizsardzības plānu izstrādāšana un pārskatīšana ir obligāts reglamentēts pasākums, kas ļauj samazināt dažāda veida riskus, materiālos zaudējumus, kā arī minimizēt upuru skaitu civiliedzīvotāju vidū:

 • Lielo tehnoloģisko avāriju gadījumā;
 • Teroraktu gadījumā;
 • Kara stāvokļa, kas ir saistīts ar pretinieka uzbrukumu, ieviešanas gadījumā.

Jūs varat piesaistīt mūsu speciālistus efektīvai civilās aizsardzības plānu izstrādāšanai vai pārskatīšanai, jo to atļauj Latvijas Republikas likumdošana. Pasūtot pie mums dokumentācijas izstrādāšanu, jūs varēsiet ne tikai nodrošināt organizētu un savlaicīgu svarīgo prasību izpildi, bet arī izvairīties no lieliem naudas sodiem pārbaudes gadījumā.

Civilās aizsardzības plāna izstrāde

Civilās aizsardzības plāni tiek izstrādāti saskaņā ar sekojošo metodiku:

 • Sākumā tiek apkopoti un analizēti visi dokumenti, tehniskie dati un dažāda veida ārkārtas situāciju rašanās iespējas.
 • Galvenā izpilde iekļauj tiešu detalizētu vadības sistēmu gatavības izstrādāšanu un operatīvo plānošanu, ievērojot visus vietējos apstākļus un kopējo objekta funkcionēšanas specifiku.
 • Nobeiguma etapā izstrādātā dokumentācija ir jāapstiprina un jāsaskaņo teritoriālajās VUGD struktūrās un citos ieinteresētajos valsts pārvaldes orgānos.

Darbības termiņi un pārskatīšanas kārtība

Civilās aizsardzības plānu darbība praktiski nav terminēta, bet tie ir jāpārskata katru gadu.

Ja ir notikušas būtiskas izmaiņas iekšējos apstākļos vai iekšējā situācijā, kas tajā skaitā var būt saistītas ar strukturālām pārmaiņām valsts pārvaldes vai vietējās pašvaldības orgānos, civilās aizsardzības plāni ir attiecīgi jāpārstrādā, ievērojot visas notikušās izmaiņas. Kā arī atsevišķas sadaļas ir jākoriģē saskaņā ar īpašiem civilās aizsardzības vadītāja rīkojumiem.

Civilās aizsardzības plāniem ir jābūt visos organizācijas pārvaldes punktos.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt civilās aizsardzības plānu izstrādāšanu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.