Ugunsdrošības dokumentācija

Evakuācijas plānu izstrādāšana un izgatavošana

Piedāvājumi

 • 1. Evakuācijas plānu izgatavošana, A4

  info
  Cena: 10.00 EUR
 • 2. Evakuācijas plānu izgatavošana, A3

  info
  Cena: 10.00 EUR
 • 3. Evakuācijas plānu izstrādāšana pēc objekta apsekošanas

  Cena no: 30.00 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „229.p. Publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu.”
 • „230.p. Evakuācijas plāna minimālais izmērs ir 210 x 297 mm. Evakuācijas plānam ir grafiskā un teksta daļa."
 • "231.p. Evakuācijas plāna grafisko daļu izstrādā, pamatojoties uz būvprojekta arhitektūras daļas vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas stāvu plāniem (tehniskās inventarizācijas lietas stāvu plāniem), norādot:
  231.1.p. evakuācijas izejas, evakuācijas maršrutus un virzienus (piemēram, RAL-6032 krāsas nepārtraukta līnija ar virziena norādi);
  231.2.p. evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes (piemēram, signālkrāsojums RAL–6032);
  231.3.p. ugunsdzēsības un evakuācijas ārējās kāpnes;
  231.4.p. ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas;
  231.5.p. evakuācijas plāna izvietojuma vietu "Jūs atrodaties šeit" (apzīmē ar oranžu punktu);
  231.6.p. manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas."
 • "232.p. Evakuācijas plāna teksta daļā iekļauj īsu informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā."
 • "233.p. Publiskā objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, evakuācijas plāna teksta daļu valsts valodā papildina ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā."
 • "234.p. Evakuācijas plāns ir aktuāls, pārskatāms un izvietots katrā stāvā labi redzamā un apgaismotā vietā."
 • "235.p. Publiska objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvieto stāva evakuācijas plānu, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā."
 • "236.p. Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta. Attālums starp evakuācijas  plāniem  nedrīkst  pārsniegt 40 m2."
 • "237.p. Ja stāva platība pārsniedz 1000 m2, evakuācijas plānā norāda tikai tuvākos evakuācijas ceļus un izejas."

Evakuācijas plānu izgatavošana

Evakuācijas plāni ugunsgrēka gadījumam ir viens no pamata dokumentiem, kas reglamentē personāla drošu evakuāciju un materiālo vērtību glābšanu ugunsgrēka izcelšanās vai tā seku gadījumā.

Kompānija Latakva Fire Service pieņem pasūtījumus cilvēku un materiālo vērtību, kā arī transportlīdzekļu un citas tehnikas evakuācijas plānu izgatavošanai ugunsgrēka izcelšanās vai tā seku gadījumā. Mēs garantējam plānu izgatavošanu, kas pilnībā atbilst visām prasībām ugunsdrošības jomā, kā arī ievērojot visu vietējo specifiku un jūsu uzņēmuma funkcionālās īpatnības.

Galvenās prasības evakuācijas plāniem

Evakuācijas plāni-shēmas ir obligāti izstrādājams dokuments ēkām, kur vienā stāvā var vienlaicīgi atrasties vairāk nekā 10 cilvēki. Tie ir jāizstrādā ievērojot sekojošas prasības:

 • Obligāti satur grafisko un teksta sadaļu;
 • Precīzi apzīmē galvenos un rezerves drošas evakuācijas ceļus;
 • Nodrošina personālam patstāvīgas pārvietošanas iespēju;
 • Ievēro visas vietējās īpatnības;
 • Jābūt izvietotām katrā stāvā labas redzamības zonās;
 • Izmērs – ne mazāks par 420 х 297 mm, jāizkar zem stikla vai plēves;
 • Apstiprina uzņēmuma vadītājs.

Evakuācijas plānu grafiskajai un teksta sadaļai jāsatur sekojošā informācija:

 • Par ugunsdzēsības līdzekļu un aprīkojuma atrašanās vietām;
 • Par ugunsgrēka izziņošanas līdzekļu atrašanās vietām;
 • Par galveno un rezerves evakuācijas ceļu grafiskajiem virzieniem;
 • Par pirmajām darbībām ugunsgrēka izcelšanās gadījumā;
 • Par dežūrdienestu un glābšanas vienību telefonu numuriem.

Ja jūs neesat gatavi patstāvīgi izstrādāt evakuācijas plānus, kas atbilst visām augstāk norādītajām prasībām, nāciet pie mums, un mēs sagatavosim visu nepieciešamo ugunsdrošības dokumentāciju visīsākajos termiņos un par pieņemamām cenām.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt evakuācijas plānu sastādīšanu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.