Ugunsdrošības dokumentācija

Ugunsdrošības praktiskās, teorētiskās apmācības un instruktāža

Piedāvājumi

 • 1. Teorētiskā un praktiskā apmācība rīcības plāna ugunsgrēka gadījuma ietvaros ar evakuācijas imitāciju

  Cena: 100 EUR
 • 2. Praktiskā apmācība ugunsdzēšanas līdzekļu pielietošanā

  info
  Cena: 8.00 EUR
 • 3. Ugunsdrošības instruktāža

  info
  Cena: 50.00 EUR
 • 4. Apmācība "Ugunsdrošība un aizsardzība" 160 stundas

  Cena: 230.00 EUR
 • 5. Apmācība "Ugunsdrošība" 20 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 6. Atbildīgais par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā, 40 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 7. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, ekspluatācijas un tehniskās apkopes prasības - 160 akadēmiskās stundas

  Cena: 850.00 EUR
 • 8. Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas Seminārs "Ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli"

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 9. Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas Semināru cikls

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 10. Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tehnisko pārbaudi, 40 stundas

  Cena: 250.00 EUR
 • 11. Reglamentētās prasības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas, montāžas, apkalpošanas un ekspluatācijas darbu nodrošināšanai, 70 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 12. Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde un ugunsslodzes aprēķināšana, 7 stundas

  Cena: 50.00 EUR
 • 13. Ugunsdzēsības hidrantu apkalpošana, 24 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 14. Ugunsdzēsības krānu pārbaude, tehniskā apkope un remonts, 20 stundas

  Cena: 70.00 EUR
 • 15. Ugunsdzēsības signāldevēji, 24 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi), MK noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, MK noteikumi Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība", MK Noteikumus Nr.772 "Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību", MK rīkojums Nr. 673 "Par valsts civilās aizsardzības plānu", "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”,  MK noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, MK noteikumi Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”,  MK noteikumi Nr.908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves", LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves"

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka, ka:

 • "178.p. Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:
  178.1.p. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);
  178.2.p. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām)."
 • "192.p. Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā"."
 • "193.p. Praktiskās nodarbības reģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums)."

Piedāvājumi

 • 1. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas apmācība, 4 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 2. Civilās aizsardzības apmācība, 20 stundas

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Civilās aizsardzības apmācība, 40 stundas

  Cena: 120.00 EUR
 • 4. Civilās drošības un aizsardzības apmācības, 160 stundas

  Cena: 230.00 EUR
 • 5. Pirmās palīdzības (autovadītājiem, ieroču nēsātājiem u.c.) apmācības 12+3 stundas

  Cena: 26.50 EUR
 • 6. Pirmās palīdzības apmācības, 12 stundas

  Cena: 24.00 EUR

Latakva Fire Service veic ugunsdrošības, civilās aizsardzības un pirmās medicīniskās palīdzības instruktāžu

Saskaņā ar likumdošanas prasībām ugunsdrošības jomā organizācijas personālam ir nepieciešams veikt praktisko un teorētisko apmācību, kā arī ugunsdrošības, civilās aizsardzības un pirmās medicīniskās palīdzības instruktāžu. Atbildību par savlaicīgu un pilnu apmācību nes uzņēmuma administrācija vai īpašnieki.

Mūsu kompānija sniedz palīdzību apmācības procesa organizācijā saskaņā ar speciāli sastādītām programmām dažāda veida uzdevumu risināšanai rūpnieciskās drošības jomā. Programmas ir saskaņotas un apstiprinātas attiecīgajos izpildvaras orgānos likumdošanas noteiktajā kārtībā.

Apmācības veidi

Mēs organizējam seminārus un lekcijas sekojošos virzienos:

 • Personāla praktiskā ugunsdrošības apmācība;
 • Iepazīstināšana ar uzņēmuma ugunsdrošības pasākumiem;
 • Apmācība civilās aizsardzības pasākumu jomā ārkārtas situāciju rašanās gadījumā;
 • Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana;
 • Ugunsdrošības tehniskā minimuma izpēte.

Kā arī mēs piedāvājam kursus jūsu personāla apmācībai patstāvīgai pārbaužu veikšanai, tehniskās apkopes un remontu veikšanai:

 • Ugunsdrošības inventāra;
 • Ugunsdzēsības hidrantu;
 • Ugunsdrošības vārstu, krānu un ventiļu;
 • Ugunsdrošības durvju un lūku;
 • Stacionārā ugunsdzēsības aprīkojuma.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt nodarbības teorētiskai un praktiskai ugunsdrošības apmācībai, civilās aizsardzības vai pirmās medicīniskās palīdzības mācības, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.