Ugunsdrošības dokumentācija

Objekta ugunsdrošības audits, ugunsdrošības inventāra aprēķins un ugunsdrošības pasākumu pārskati

Piedāvājumi

 • 1. Objekta ugunsdrošības audita veikšana

  info
  Cena: 42.69 EUR
 • 2. Ugunsdzēsības inventāra aprēķins

  Cena: 14.23 EUR
 • 3. Ugunsdrošības pasākumu pārskatu sastādīšana

  Cena: 200.00 EUR
 • 4. Apsardzes vadības centra tehniskā apsekošana

  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Ugunsdrošības audits un risku novērtēšana

Saistošās direktīvas, noteikumi un normatīvi:

 • Eiropas Savienības Padomes direktīvā 89/106/EEC "Drošība ugunsgrēka gadījumā"
 • MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (publicēti "LV" 22.04.2016.);
 • MK 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.60 "Noteikumi par Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība" (publicēti "LV" 06.02.2004.);
 • MK 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.61 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus" (publicēti "LV" 06.02.2004.);
 • MK 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti" (publicēti "LV" 06.08.2004.);
 • MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.282 "Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi" (publicēti "LV" 16.04.2004.);
 • MK 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (publicēti "LV" 04.04.1997.);
 • MK 2014.gada 9.decembra noteikumi Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi" (publicēti "LV" 30.12.2014.)

Augstāk minētās direktīvas, noteikumi un normatīvi nosaka, ka:

 • Lai ievērotu ugunsdrošību un mazinātu ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir jāņem vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības. Augstāk minētos aktos ir noteiktas detalizētas prasības ugunsdrošības ievērošanai, ugunsdrošības nozīmīgām iekārtām, sistēmām, aprīkojumam un inventāram, kā arī prasības ugunsdrošības instalācijām ugunsgrēka gadījumā.

Kas ir objekta ugunsdrošības audits?

Objekta ugunsdrošības audits, ugunsdrošības inventāra pārbaude un atskaites par ugunsdrošības pasākumiem ir pasākumu komplekss, kas ir nepieciešami, lai reāli novērtētu apsekojamās ēkas vai telpu atbilstību spēkā esošiem ugunsdrošības normatīviem, uz kuru pamata tiek izstrādātas detalizētas rekomendācijas visu esošo trūkumu novēršanai, ievērojot katra objekta ekspluatācijas specifiku.

Mūsu kompānijā ir visi nepieciešamie speciālisti, kas ir izgājuši atbilstošu sagatavošanu un apmācību ugunsdrošības audita veikšanai jūsu objektos. Audita pārbaudes rezultātā tiks sagatavota eksperta atskaite par ugunsdrošības inventāra stāvokli, kā arī tiks sastādīti ugunsdrošības pasākumu plāni, ievērojot jūsu darbības specifiku.

Objektu audits un novērtējuma pasākumi parasti tiek veikti trīs etapos.

Sākotnējais etaps

Sākotnējā etapā tiek analizēts sākotnējs darbu apjoms ar mērķi noteikt objekta kvalitatīvus un kvantitatīvus raksturlielumus, ugunsdrošības audita veikšanas termiņus un izmaksas. Parasti speciālists atbrauc uz objektu, lai to apsekotu un izpētītu esošo ugunsdrošības dokumentāciju. Sākotnējā etapa rezultātā tiks apstiprināts audita darbu apjoms un noslēgts līgums par neatkarīgas ekspertīzes veikšanu objekta kopējā ugunsdrošības stāvokļa novērtēšanai.

Kompleksa apsekošana

Audita pārbaude tieši uz objekta tiks veikta pēc sekojošās shēmas:

 • Apsekojamā objekta pamata funkcionēšanas specifikas izpēte;
 • Sākuma datu savākšana;
 • Esošo ugunsdrošības dokumentu sistematizēšana;
 • Ugunsdrošības inventāra detalizēta inventarizācija;
 • Darba aktu sastādīšana saskaņā ar iegūto informāciju.

Objekta eksperta novērtējums

Kompleksa apsekojuma mērķis ir sniegt eksperta vērtējumu par ugunsdrošības stāvokli objektā izejot no analīzes:

 • Ugunsgrēku izcelšanās riski;
 • Arhitektūras-plānošanas un konstruktīvo risinājumu atbilstība normatīvajām prasībām;
 • Evakuācijas pasākumi ugunsgrēka gadījumā;
 • Esošā dokumentācija un ugunsdrošības pasākumu organizācijas faktiskais stāvoklis;
 • Ugunsdrošības inventāra skaita atbilstība objektā;
 • Bīstamie faktori un sekas, kas ietekmē personālu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

Ugunsdrošības kompleksa audita rezultātā tiks izsniegts eksperta atzinums ar rekomendācijām ugunsgrēka izcelšanās risku samazināšanai un tā seku minimizēšanai.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt objekta ugunsdrošības stāvokļa auditu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.