Brannsikkerhet dokumentering

Utvikling av Brannsikkerhet instrukser

Tilbud

Ugunsdrošības instrukciju nozīme

Jebkura vadītāja svarīgākais uzdevums ir pasākumi ugunsdrošības nodrošināšanai viņam uzticētajā objektā.

Galvenie juridiskie dokumenti ir ugunsdrošības rīkojumi un instrukcijas. Rīkojums nosaka tikai galvenās ugunsdrošības prasības, savukārt instrukcijas atspoguļo visus ugunsdrošības organizācijas aspektus atsevišķās teritorijās, būvēs un telpās, kā arī momentus, kas ir saistīti ar sprādzienbīstamiem un ugunsbīstamiem faktoriem.

Mums ir liela praktiskā pieredze dažāda veida instrukciju un cita veida dokumentācijas izstrādāšanā, kas reglamentē ugunsdrošības jomu, kas ļauj mums visīsākajos termiņos nodrošināt jebkuru pasūtītāju ar visu nepieciešamo normatīvo bāzi.

Kompānija Latakva Fire Service ir gatava izstrādās visas nepieciešamās ugunsdrošības instrukcijas

Piedāvājam visu nepieciešamās dokumentācijas apjomu saskaņā ar esošajiem normatīvajiem un likumdošanas aktiem, sākot ar kopējo uzņēmuma rīkojumu par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanai un beidzot ar tiešu ugunsdrošības instrukciju izstrādāšanu. Kā piemēru piedāvājam nelielu galveno instrukciju veidu sarakstu:

  • Kopējā instrukcija. Tai ir jāsatur galveno prasību uzskaitījums, jāievēro ražošanas darbības specifika un galvenie ekspluatācijas apstākļi.
  • Katras struktūrvienības instrukcija. Tajā ir jāiekļauj galvenie ugunsdrošības pasākumi tieši katrai atsevišķai struktūrvienībai, ievērojot visus ražošanas faktorus.
  • Instrukcija par tehnoloģiskā aprīkojuma darbības režīmiem.
  • Iekšējā un ārējā ugunsdrošības ūdensvada ekspluatācijas instrukcija.
  • Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu ekspluatācijas instrukcija.
  • Un citi.

Pēc pasūtītāja vēlēšanās mūsu speciālisti spēj izstrādāt jebkuru citu ugunsdrošības un ugunsdrošības pasākumu dokumentāciju.

Jāatceras, ka galvenās ugunsdrošības instrukcijas ir jāpārskata reizi trijos gados.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt ugunsdrošības instrukcijas, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.