Brannsikkerhet dokumentering

Gjennomgang av brannsikkerhet i lokalene, vurdering av brannvernutstyr og rapporter om brannsikkerhetsprosedyrer, aktiviteter og tiltak

Tilbud

Kas ir objekta ugunsdrošības audits?

Objekta ugunsdrošības audits, ugunsdrošības inventāra pārbaude un atskaites par ugunsdrošības pasākumiem ir pasākumu komplekss, kas ir nepieciešami, lai reāli novērtētu apsekojamās ēkas vai telpu atbilstību spēkā esošiem ugunsdrošības normatīviem, uz kuru pamata tiek izstrādātas detalizētas rekomendācijas visu esošo trūkumu novēršanai, ievērojot katra objekta ekspluatācijas specifiku.

Mūsu kompānijā ir visi nepieciešamie speciālisti, kas ir izgājuši atbilstošu sagatavošanu un apmācību ugunsdrošības audita veikšanai jūsu objektos. Audita pārbaudes rezultātā tiks sagatavota eksperta atskaite par ugunsdrošības inventāra stāvokli, kā arī tiks sastādīti ugunsdrošības pasākumu plāni, ievērojot jūsu darbības specifiku.

Objektu audits un novērtējuma pasākumi parasti tiek veikti trīs etapos.

Sākotnējais etaps

Sākotnējā etapā tiek analizēts sākotnējs darbu apjoms ar mērķi noteikt objekta kvalitatīvus un kvantitatīvus raksturlielumus, ugunsdrošības audita veikšanas termiņus un izmaksas. Parasti speciālists atbrauc uz objektu, lai to apsekotu un izpētītu esošo ugunsdrošības dokumentāciju. Sākotnējā etapa rezultātā tiks apstiprināts audita darbu apjoms un noslēgts līgums par neatkarīgas ekspertīzes veikšanu objekta kopējā ugunsdrošības stāvokļa novērtēšanai.

Kompleksa apsekošana

Audita pārbaude tieši uz objekta tiks veikta pēc sekojošās shēmas:

 • Apsekojamā objekta pamata funkcionēšanas specifikas izpēte;
 • Sākuma datu savākšana;
 • Esošo ugunsdrošības dokumentu sistematizēšana;
 • Ugunsdrošības inventāra detalizēta inventarizācija;
 • Darba aktu sastādīšana saskaņā ar iegūto informāciju.

Objekta eksperta novērtējums

Kompleksa apsekojuma mērķis ir sniegt eksperta vērtējumu par ugunsdrošības stāvokli objektā izejot no analīzes:

 • Ugunsgrēku izcelšanās riski;
 • Arhitektūras-plānošanas un konstruktīvo risinājumu atbilstība normatīvajām prasībām;
 • Evakuācijas pasākumi ugunsgrēka gadījumā;
 • Esošā dokumentācija un ugunsdrošības pasākumu organizācijas faktiskais stāvoklis;
 • Ugunsdrošības inventāra skaita atbilstība objektā;
 • Bīstamie faktori un sekas, kas ietekmē personālu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

Ugunsdrošības kompleksa audita rezultātā tiks izsniegts eksperta atzinums ar rekomendācijām ugunsgrēka izcelšanās risku samazināšanai un tā seku minimizēšanai.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt objekta ugunsdrošības stāvokļa auditu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.