Brannvernutstyr

Stasjonær brannslukningsanlegg

Tilbud

 • 1. Vedlikehold i samsvar med de godkjente vedlikeholdsprogrammets regler, forbedring og reparasjon og revisjon av systemet

  Pris: 71.14 EUR
 • 2. Utvikling av vedlikeholdsprogram på grunnlag av tekniske forskrifter fra utstyrsprodusenten og særegenheter ved det beskyttede anlegget, samt design, installasjon, igangkjøring

  Pris: 7.11 EUR
 • 3. Lage av det samlede systemskjemaet og skjemaet for tillegg. Revisjon, evaluering, kompilering av instruksjon

  Pris: 14.23 EUR

Tilbud

 • 1. Vedlikehold i samsvar med de godkjente vedlikeholdsprogrammets regler, forbedring og reparasjon og revisjon av systemet

  Pris: 56.91 EUR
 • 2. Utvikling av vedlikeholdsprogram på grunnlag av tekniske forskrifter fra utstyrsprodusenten og særegenheter ved det beskyttede anlegget, samt design, installasjon, igangkjøring

  Pris: 7.11 EUR
 • 3. Lage av det samlede systemskjemaet og skjemaet for tillegg

  Pris: 14.23 EUR
 • 4. Opplyst inskripsjon: "Ikke gå inn! Bensin!"

  Pris: 42.69 EUR

Tilbud

 • 1. Vedlikehold i samsvar med de godkjente vedlikeholdsprogrammets regler, forbedring og reparasjon og revisjon av systemet

  Pris: 42.69 EUR
 • 2. Utvikling av vedlikeholdsprogram på grunnlag av tekniske forskrifter fra utstyrsprodusenten og særegenheter ved det beskyttede anlegget, samt design, installasjon, igangkjøring

  Pris: 7.11 EUR
 • 3. Lage av det samlede systemskjemaet og skjemaet for tillegg

  Pris: 14.23 EUR
 • 4. Opplyst påskrift

  Pris: 42.69 EUR