Brannbestandig glass

 • Sort by
 • Title A-Z
 • Title Z-A
 • Price A-Z
 • Price Z-A

Områder for bruksanvisning av brandbestående glass

Denne typen glass er laget spesielt for bruk i bygninger som tåler å bli utsatt for ekstrem hete over lengre perioder. De brukes normalt til å stoppe brannspredning, og å gi sikre evakueringsruter og god tilgang for brannmenn.

Forskjellen mellom brannsikkert glass og vanlig glass

Brannsikre glassdører skiller seg ut fra de vanlige vindusglassene ved at de har lavere varmegjennomgangskoeffisient. Glasset er brannsikkert, og har flere lag glass kombinert i en flerlagsblokk. Mellomlaget er fylt med en type gel som effektivt fungerer som termoisolasjon. Termoisoleringen bidrar til å beholde rammeintegriteten og å blokkere varmegjennomgangen gjennom det brannsikre glasset. Dette forhindrer oppvarming og tenning av brannfarlige materialer på siden som ikke er brannsikret.

Det brannsikre Promat-glasset har den laveste varmegjennomgangskoeffisienten. Det bidrar til å minske effekten av varmepåvirkning, det vil si virkningen av ekstreme temperatursvingninger, men i motsetning til vanlig glass er vil ikke brannsikkert glass sprekke eller ødelegges.

Spesifikasjoner for brandbestående glass Promat og dens fordeler

Promat-glasset brukes i glaserte partisjoner og branndører, trappehus, utgangskorridorer eller i andre brannbarrierer som deler det innvendig. Ofte brukes disse glassene i overhead- eller takvinduer og fasader. Promat-glasset vil gjøre lokalene helt sikre selv om en brann oppstår. Mange av kundene våre kjøper brannsikkert glass for å sikre full eller delvis overholdelse av diverse brannsikkerhetsforskrifter og for å gjøre lokalet deres brannsikre. Disse vinduene er i full overensstemmelse med og oppfyller følgende krav:

 • Varmeisolasjon (lav varmegjennomgangskoeffisient);
 • Beskyttelse mot strålende varme (lav strålingskoeffisient);
 • Kombinert varmeisolasjon og strålende varmebeskyttelse;
 • Beskyttelse mot støy;
 • Sikkerhetsfaktorer;
 • God gjennomsiktighet både visuelt og for lys

I vår katalog tilbyr vi lager av varmebestandige vinduer og glass med forskjellig tykkelse. Men alle våre glassprodukter har høy varmeledningsevne, lavt nivå av varmespredning og gode støyisolerende egenskaper.

Pris og ytterligere informasjon

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille brannsikkert glass, ring oss på +371 27249249 eller skriv til oss, så kontakter vi deg snart!

Våre veiledere er klare til å hjelpe deg med å gjøre det riktige produktvalget ved å gi teknisk rådgivning.