Brandutrustning

Inomhus och utomhus brandrör

Erbjudanden

 • 1. Teknisk inspektion av interna brandpumpar och ventiler, systemutveckling och reparation

  Kostnaden för: 60.00 EUR
 • 2. Kontroll av brandledningens inre ventil och dess utrustning, systemutveckling och reparation

  Kostnaden förfrån: 8.00 EUR
 • 3. Design, utvärdering, revision, installation och uppdrag av intern eldvattenförsörjning

  Pris : på begäran
 • 4. Bind upp och binda upp en brandslang

  Kostnaden för: 1.42 EUR
 • 5. Tillhandahållande av allmänna och hjälpkretsar för det interna brandvattenförsörjningssystemet

  Kostnaden för: 60.00 EUR
 • 6. Utveckling av instruktioner för det interna brandvattenförsörjningen

  Kostnaden för: 40.00 EUR

Erbjudanden

 • 1. Kontroll av brandposten, göra en inspektionsrapport

  Kostnaden för: 21.34 EUR
 • 2. Skapa en skisskarta med platser för vattenförsörjning och brandposter

  Kostnaden för: 50.00 EUR
 • 3. Produktion av indikatorer för vattenförsörjning på platser för brandkranar

  Kostnaden för: 9.48 EUR
 • 4. Revision, design, utvärdering, installation och uppdrag av extern brandvattenförsörjning

  Pris : på begäran