Brandmansställning med sandlåda

Stället är utrustat med en brandhink, en yxa, en kofot, en spade, en Kropp, en separate behållare för sand. Ställets utrustning ingår inte i priset.

*Product description is based on information provided by the manufacturer about the product. The description and photos are informative, operational changes are possible. In accordance with certain modifications from the manufacturer changes may be made in the description of the product or its parameters.

Produktkod: 623

Det fungerar bra för öppna ytor: träbearbetningsbolag, tillverkningsbolag, lager och byggplatser.

Relaterade kategorier av tjänster