Säkerhetsutrustning

 

Evakueringsblad EVS

För att fixera patienten på madrassen före evakueringen har arket säkerhetsbanden. Evakueringsarket är utrustat med handtagen på vardera sidan av madrassen. Dessa handtag används för att flytta ark vid evakuering. Arkens glidbotten är fäst vid madrassen och detta ger möjlighet att flytta lakan med madrassen genom smala hallar och i trappor. Remmarna i övre delen av arket används för att fixa och lyfta upp patientens huvud i evakuering. Två personer måste utföra evakueringsbehov. Evakueringsarket är 200 cm x 90 cm. Hela tillverkarens garanti är två år och den garanterade produktens livslängd är upp till 10 år.

Har testats i enlighet med: EN ISO 11612: 2007

Minimal ordning är - 10 stycken.

Relaterade kategorier av tjänster