Brandsläckningssystem

 

Portabel Aerosol-brandsläckningsgenerator AGS-5

Tillverkare: AGS
Modell: 5
Betyget:
0% of 0 votes 0/5 baserat på 0 omdömen!

AGS-5 – är en aerosolgenerator för brandsläckning vilken är lämplig att använda på brander av klass B underklass A2, lokalisering av brand i stängda ytor underklass A1, inklusive lokaler med kabel och elektrisk utrustning med spänningar upp till 40 kV där brandbekämpning kan ske utan mänsklig inblandning.

*Produktbeskrivningen är baserad på information från tillverkaren om produkten. Beskrivningen och fotona är informativa, operationella förändringar är möjliga. I enlighet med vissa ändringar från tillverkaren kan ändringar göras i beskrivningen av produkten eller dess parametrar.

Tekniska specifikationer

  • Vikt: inte mer än 4,6 kg
  • Fungerar under: 24 ± 3,6 s
  • Skyddat område av den hermetiska lokalen: 60 m3
  • Diameter: 217 mm; Höjd: 101 mm
  • Driftstemperaturintervall: från-500С till +500С
  • Fördröjning av aktivering: 6,4 s - 9,6 s

Använt för

AGS-5 – är en aerosolgenerator för brandsläckning vilken är lämplig att använda på brander av klass B underklass A2, lokalisering av brand i stängda ytor underklass A1, inklusive lokaler med kabel och elektrisk utrustning med spänningar upp till 40 kV där brandbekämpning kan ske utan mänsklig inblandning.

I fallet av initiering kommer generatorn att aktiveras med fördröjning och svarstiden blir tillräcklig för att placera generatorn inuti den brinnande lokalen.

Brandmän, tågteam och alla andra användare kan använda AGS-5 generatorer när de bekantat sig med instruktionsboken och guider för hur man använder dem och säkerhetskrav för generatorerna vilka anses vara en leverantör av “första anfall” för brandlokalisering och brandsläckning i stängda utrymmen, speciellt i de utrymmen som är svårtillgängliga eller kan vara ett hot mot personalens liv.

Det borde noteras att en generator är rekommenderad för att använda för att skydda utrymmen upp till 40 m3 om det inte finns öppna aperturer i tak eller i staketkonstruktioner i detta utrymme.

Om utrymmet har öppna aperturer bör antal generatorer som flyttas till detta utrymme ökas och luftcirkulationen bör begränsas genom att stänga fönster, dörrar, luckor osv.

För speciella och speciellt skyddade ytor är det nödvändigt att tillhandahålla regelbunden och oavbruten generatorförsörjning.

Om det är möjligt ska generatorn placeras i det fria området av utrymmet så att generatorn blir installerad på en flat yta (på golvet) utan hinder för aerosolens utloppskanaler.

AGS-5-generatorer är inte att använda för brandbekämning på öppna ytor.

Efter att ha placerat generatorn I utrymmet som brinner är operativt läge för den horisontellt på övre eller nedre ytan av generatorn.

Om så behövs och utöver AGS-5-generatorn kan andra brandbekämningsmedier appliceras för att garantera full släckning av branden.

Relaterade kategorier av tjänster