Brandportar

 
  • Sort by
  • Title A-Z
  • Title Z-A
  • Price A-Z
  • Price Z-A
Nyhet
Brandportar

Pris på förfrågan

Beställa

Användning av brandsäkra portar

Portar av den här typen skyddar byggnader mot spridning av eld och rök. De används brett på platser där katastrofala händelser så som bränder är en hög riskfaktor, och på sådana platser där det är nödvändigt att avskilja zoner som är hotade av eld.

Brandsäkra portar har olika resistensnivåer: ju högre nivå desto längre tid kommer porten att bibehålla sin termoisoleringsförmåga och integritet vid utsättning för extremt höga temperaturer.

Beroende på klassificeringen kan de brandsäkra portarna motstå utsättning för brand i mellan 60 minuter till 2 timmar. Det är oftast mer än tillräckligt för att säkra att personal och besökare har evakuerats till en säker plats vid händelse av en nödsituation så som en brand. Oftast är produktionen av portarna specialanpassad och de kan fås i olika storlekar och färger som kunden väljer.

Porttyper och hur de fungerar

Grundportarna är följande:

  • Segmentella portar. Alla konstruktionselement i den här typen är extremt pålitliga. Brandresistensklassen på den här porten – EI60 eller EI120 – gör att den kan motstå exponering för öppna lågor i 60 till 120 minuter. Utöver de brandsäkra plattorna har varje sida av porten en ram med brandsäkra stänger runt omkretsen. Ytterligare försegling längs profilen och mellan segment med särskild packning och sådan förslutning som gör porten rökresistent. Tack vare konstruktionens karaktärer och parametrar rör sig porten vertikalt.
  • Portar med dörr (rullad brandsäker port). För att säkra evakuering av människor vid händelse av brand måste öppningen av den här typen av port vara manuell. Om brand uppstår stängs porten automatiskt.
  • Svängportar. Som med den rullande porten stängs den svängande porten automatiskt när brandlarmet går och den elektromagnetiska motorn aktiveras. De brandsäkra svängportarna monteras på offentliga platser och i industriella byggnader.

Pris och ytterligare information

Om du har frågor eller vill beställa brandsäkra portar, ring oss på +371 27249249 eller skriv till oss så kontaktar vi dig snarast!

Våra föreståndare är redo att hjälpa dig att välja rätt produkt och ge teknisk rådgivning.