Brandgardiner

 
Tillverkare
  • Sort by
  • Title A-Z
  • Title Z-A
  • Price A-Z
  • Price Z-A

Brandsäkra gardiner skyddar byggnader från sprinding av eld och lågor

Gardinerna som är resistenta mot brand är effektiva skydd i händelse av brand och för att förhindra att branden sprids inom området. Dessa gardiner används ofta i shoppingcenter och kontorslokaler som måste leva upp till höga och strikta brandsäkerhetskrav. Brandsäkra gardiner används för att dela upp arbetsytor, tillverkningsområden, varuhus, garage, bås, rum och lokaler, och förhindrar att eld och rök tar sig igenom området. Som resultat innebär monteringen av de här gardinerna en kraftig reducering av förluster vid brand och möjliggöra obehindrad evakuering av människor.

Nyckelfördelar med brandsäkra gardiner och deras brandresistens

Det råder inga tvivel om att den främsta fördelen med brandresistenta gardiner är deras kompakthet och möjligheten att montera dem i utrymmen med väldigt begränsad plats. Gardinerna rulles på skaftet och är förseglade i en kompakt brandresistent låda. Gardinerna som är brandresistenta syns inte förrän brandlarmet aktiveras. Vid aktivering skickas en signal till kontrollmodulen och gardinerna stängs automatiskt. Som resultat lokaliseras förbränningsområdet.

Monteringen av brandsäkra gardiners extra nödackumulator kan ske så att gardinerna kan fungera effektivt i 72 timmar (beroende på ackumulatorns kapacitet) om huvudströmmen avbryts.

I vår butik kan du köpa högkvalitativa brandsäkra gardiner med olika nivåer av brandresistens:

  • EI 30;
  • EI 60;
  • EI 120.

Pris och ytterligare information

Om du har frågor eller vill beställa brandsäkra gardiner, ring oss på +371 27249249 eller skriv till oss så kontaktar vi dig snarast!

Våra föreståndare är redo att hjälpa dig att välja rätt produkt och ge teknisk rådgivning.