Brandsäkra beläggningar

 
  • Sort by
  • Title A-Z
  • Title Z-A
  • Price A-Z
  • Price Z-A
Brandsäkra beläggningar
(Pris per kg utan moms)
Brandsäkra beläggningar
(Pris per kg utan moms)
Brandsäkra beläggningar
(Pris utan moms)
Brandsäkra beläggningar
(Pris utan moms)
Brandsäkra beläggningar
(Pris per kg utan moms)
Brandsäkra beläggningar
(Pris per kg utan moms)
Brandsäkra beläggningar
(Pris per kg utan moms)

Brandskyddsbeläggning och speciell antipirenlösning

Beläggning som är resistent mot brand utgör en sann barriär mot eld för en lång rad olika trä- och metallstrukturer och fungerar som ett extra skyddslager för att ytterligare förbättra deras brandbekämpande egenskaper.

Brandskyddsbeläggning för träprodukter

Människan har använt trä som ett mångsidigt byggnadsmaterial i alla tider. Trä har dock en fundamental brist – det är lättantändligt och brinner bra. För att skydda trä mot eld, flammor och brandrelaterade faror har den speciella tekniken för brandskyddsbeläggning utvecklas, som kan tillämpas på en lång rad olika trästrukturer.

Applicering av den speciella brandresistenta vätskan (Antipiren) direkt på trä reducerar risken för antändning och saktar rejält ner brandens spridning över trästrukturer. När brandskyddsbeläggningen antipiren appliceras formas ett värmeisoleringslager. Det här lagret ökar drastiskt den tid det tar för uppvärmning, antändning och sedan spridning om träet utsätts för brand.

Brandresistent beläggning av träytor sker genom att doppa träet i antipirenlösningen. När trästrukturen har doppats bildas så kallade antipirenpartiklar som sipprar in träet vilka kommer att kraftigt sakta ner träets antändning.

Brandskyddsbeläggning för metallstrukturer

Det är välkänt att metall inte brinner under normala förhållanden. Men när metallstrukturer utsätts för öppen eld och extrema temperaturer över en längre tid börjar strukturen att smälta och metallen förlorar sin bärkapacitet. Den kritiska temperaturen för stål är till exempel 500C° och om stålstukturer når denna kritiska temperatur börjar de deformeras. Stålstrukturerna i byggnader börjar då förlora sin förmåga att hålla bygganden stående.

För att skydda metallstrukturer från att utsättas för sådana höga temperaturer och öka resistensen mot värme används följande metoder:

  • Beläggning med brandsäkra plattor,
  • Glättning av ytorna med en deg-liknande komposition,
  • Sprayning med värmeisolerande svällande beläggning,
  • Målning med dekorativ brandresistent färg,
  • Rationell kombination av flera metoder samtidigt.

Pris och ytterligare information

Om du har frågor eller vill beställa brandskyddsbeläggning, ring oss på +371 27249249 eller skriv till oss så kontaktar vi dig snarast!

Våra föreståndare är redo att hjälpa dig att välja rätt produkt och ge teknisk rådgivning.