Brandskyddsskiva

Tillverkare
  • Sort by
  • Title A-Z
  • Title Z-A
  • Price A-Z
  • Price Z-A

Användningsområden av brandskyddsskiva

Brandskyddsskiva används som isoleringsmaterial i industriella byggnader och andra lokaler. panelenna är resistenta mot extremt höga temperaturer som är en vanlig anledning till brand och förhindrar således antändning och spridning av eld.

De Brandsäker skiva har specifika brandavvisande egenskaper och dessa egenskaper ökar kraftigt skyddsnivån av olika faciliteter och lokaler från öppna lågor. Panelerna tillämpas brett i olika industriella sektorer, inklusive metallurgi, olja och gas, och ingenjörsområden. De kan även användas för att bygga omfattande och sofistikerade brandbekämpningsstrukturer och installationer.

Panelenna är lämpliga som komplement till trä-, stål- och förstärkta cementstrukturer samt som beläggning i byggnader, faciliteter och lokaler med höga krav på brandsäkerhet.

Material som används för behandling av brandsäker skiva

Grundmaterialet som används för att producera panelenna är kalciumsilikat och en cementhaltig tillsats.

Som resultat är de brandresistenta panelerna stora men lättviktiga strukturer. Framsidan av brädan är slät och len och baksidan är upphöjd.

Utöver den lätta vikten har panelenna även andra fördelar: de är vattenresistenta eftersom de saknar förmågan att suga åt sig vatten. De är även väldigt resistenta mot extern mekanisk påfrestning. De har perfekt termoisolering.

De brandresistenta magnesitpanelen na har många användingsområden och är ett byggnadsmaterial med unika egenskaper

Magnesitpanelerna är ett mångsidigt byggnadsmaterial som kan tillämpas samtidigt för att göra klart byggnader, skiljevägggar och fasader.

De främsta och mest uppenbara fördelarna med de brandresistenta magnesitpanelerna är deras unika attribut. Magnesit har en fantastisk akustisk isolering, och oslagbar brand- och vattenresistens. Magnesitpanelerna kan användas för att bygga och komplettera industriella byggnader och offentliga lokaler där ökad brandsäkerhet är essentiellt.

Pris och information

Om du har frågor eller vill beställa brandresistenta panelen eller paneler, ring oss på +371 27249249 eller skriv till oss så kontaktar vi dig snarast!

Våra föreståndare är redo att hjälpa dig att välja rätt produkt och ge teknisk rådgivning.