Brandsäker glas

 • Sort by
 • Title A-Z
 • Title Z-A
 • Price A-Z
 • Price Z-A

Användningsområden för brandresistent glas

Den här typen av glas är specifikt framtaget för användning i strukturer som ska kunna hålla sin integritet och funktionalitet under utsättning för höga temperaturer under en lång tid. Glaset används vanligtvis för att förebygga att brand sprids och för att skapa säkra evakueringsrutter och säker tillgång för brandsbekämpande personal.

Skillnaden mellan brandresistent glas och vanligt glas

Brandresistent glas skiljer sig från vanligt fönsterglas i och med den lägre bestrålningskoefficienten. Glaset som är resistent mot eld har flera lager glas kombinerat till ett flerlagerblock. Mellanlager fylls med gel som vid händelse av brand fungerar som effektiv termoisolering. Termoisoleringen hjälper till att hålla ramens integritet intakt och att blockera en passage av värmestrålning genom det brandresistenta glaset. Det skyddar mot uppvärmning och antändning av antändligt material på motsatt sida branden.

Brandskyddsglaset Promat har en minimal värmeexpansionskoefficient. Det hjälper att motstå temperaturförändringar, till exempel extremt temperaturfall, till skillnad från vanligt glas som spricker.

Specifikationer för brandresistent glas Promat och dess fördelar

Det brandresistenta glaset Promat används i glaserade skiljeväggar och branddörrar, trappgångar, utgångar eller i andra brandbarriärer som delar upp interna strukturer. Sådant glas används ofta i takglasering och fasader. Promat-glasen ger områden maximal säkerhet även om brand uppstår. Kunder köper det brandresistenta glaset för att säkra delvis efterlevnad av brandsäkerhetslagar och regleringar och som ett led i att göra sina byggnader brandsäkra. Glaset lever fullt ut upp till följande krav:

 • Värmeisolering (låg värmeförselkoefficient);
 • Skydd mot strålningsvärme (låg strålningskoefficient);
 • Kombinerad värmeisolering och värmestrålningsskydd;
 • Skydd mot ljud;
 • Säkerhetsfaktorer;
 • God sikt och lätt transparant

I vår katalog erbjuder vi värmeresistent glas av olika tjocklekar. Alla våra glas har dock hög värmeledningsförmåga, låga nivåer av värmeexpandering och bra ljudisolering.

Pris och ytterligare information

Om du har frågor eller vill beställa brandresistent glas, ring oss på +371 27249249 eller skriv till oss så kontaktar vi dig snarast!

Våra föreståndare är redo att hjälpa dig att välja rätt produkt och ge teknisk rådgivning.