Branddörrar

Tillverkare
Brandmotståndsklass
 • Sort by
 • Title A-Z
 • Title Z-A
 • Price A-Z
 • Price Z-A
Bra pris till 04/06/2020
Branddörrar
(Pris med moms)
Bra pris till 04/06/2020
Branddörrar
(Pris med moms)
Branddörrar

Branddörrarnas grundegenskaper

Dörrarna är resistenta mot eld och lågor och tål att utsättas för brand, eldsflammor, rök och andra brandrelaterade risker i en specificerad tid, och kan sakta ner brandens spridning i det omedelbara området, så väl som omkringliggande områden och lokaler som kan vara hotade av elden. Tack vare sin eldtålighet ger de här dörrarna möjligheten till att evakuera människor och egendom från byggnaden och samtidigt skapa fri, obehindrad tillgång för brandkåren att släcka elden eller lokalisera brandens ursprungskälla.

I enlighet med statistiska data så är brist på utgångar och evakueringsrutter som är fria från hinder, eller bristen på möjligheter att lämna området inom skälig tid, principiella faktorer bakom dödsfall vid händelse av brand.

Utvalskriterier för branddörrarna Padilla

Brandresistenskapaciteten (brandbedömningen, ”fire rating”) är den principiella metoden för mätning av branddörren. Dörrarna bedöms baserat på tid (i minuter och timmar). En sådan bedömning visar den tidsperiod inom vilken dörren med en brandresistent kärna kan motstå utsättning för extremt höga temperaturer och skydda mot att brand och rök sprids i områden där folk vistas. Beroende på kärnans typ och materialkaraktären som använts vid tillverkningen av branddörrarna bedöms de enligt följande:

 • I, dörren måste motstå utsättning för extrem hetta i upp till 1 timme;
 • II, förstörelse av separata byggnadselement i en branddörr med den här bedömningen får ske efter 30 minuter av kontinuerlig utsättning för brand;
 • III, en dörr med den här bedömningen måste kunna motstå utsättning för brand i minst 15 minuter.

Det är ett måste att kraven på dörren och typen av struktur ska kartläggas när byggnadsprojektet eller renoveringen av en existerande byggnad är i planeringsfasen. När byggnationen är i utvecklingsfasen ska lokalernas syfte, antalet lokaler och våningar, brandbedömningen, närvaron av andra brandbekämpningssystem, etc. alla tas i beaktning.

Produktionsmaterial

Branddörrarna skapas främst av aluminium och stålmaterial med en applicering av värmeresistent och isolerande fyllnad.

I vår katalog hittar du ett brett utbud av de bästa kvalitetsdörrarna Padilla. Produktionen av branddörrarna Padilla är baserad på den senaste moderna teknologin.

Brandskyddade glasdörrars grundegenskaper

Brandglasdörrar används för att förhindra att eld och rök sprids, för att ge en säker utväg och evakueringsrutter åt folk och viktig utrustning, samt obehindrad tillgång för brandmännen att släcka elden.

Till skillnad från metallbranddörrar så klassas glasdörrarna i transparanta och glaserade dörrar. Om insynen är större än 25% av dörrens totala yta klassas brandglasdörren som ”lätt transparant” och om sådan insyn är mindre än 25% av dörrens yta så klassas den som glaserad dörr.

Den principiella skillnaden mellan den brandbedömda glasdörren Promat och dess trä- och metallmotsvarighet är det fantastiska utseendet som glasdörren har och som gör att den passar perfekt in i alla interiörer.

Användningsområden för glassdörrarna Promat

Brandbedömda lätt transparanta glasdörrar rekommenderas främst för installation i:

 • Kontorsmiljöer,
 • Miljöer med brandrelaterade faror,
 • Trapputgångar,
 • Utgångar från hisslobby,
 • Evakueringsrutter från korridorer,
 • Golvpassager.

Glaserade dörrar måste installeras som ingångar till:

 • Understationer,
 • Ventilationskammare,
 • Områden inom värmepunkter,
 • Förvaringsutrymme för brännbara material,
 • Olika tekniska lokaler under mark i byggnader.

Nyckelfördelar

Glasdörrarna ger en möjlighet att visuellt kontrollera om en nödsituation så som brand uppstår inom det slutna området utan att träda in i det, och detta är den absolut största fördelen med dörrarna.

Utöver detta har de brandbedömda glasdörrarna perfekta service- och användningskvaliteter samt följande prestandaattribut:

 • Väldigt bra termoisolering,
 • God akustisk isolering,
 • Stark, stabil och hållbar konstruktion.

Om du köper glasbranddörrar i vår butik kan du använda dem inte bara som entrédörrar utan även som kontorsdörrar som passar i alla interiörer, oberoende av funktionaliteten och användningen av lokalen där dörren ska monteras.

Pris och ytterligare information

Om du har frågor eller vill beställa en branddörr, ring oss på +371 27249249 eller skriv till oss så kontaktar vi dig snart!

Våra föreståndare är redo att hjälpa dig att välja rätt produkt och ge teknisk rådgivning.