Antiseptisk desinfektionsvätska (4l, plastburk)

Betyget:
88% of 2 votes 4,4/5 baserat på 2 omdömen!

Antiseptisk

Volym (ml): 4L

*Produktbeskrivningen är baserad på information från tillverkaren om produkten. Beskrivningen och fotona är informativa, operationella förändringar är möjliga. I enlighet med vissa ändringar från tillverkaren kan ändringar göras i beskrivningen av produkten eller dess parametrar.

Ursprunglig sammansättning:

  • Isopropylalkohol 99,8%
  • Väte 3%
  • Glycerin 98%
  • Destillerat vatten

Koncentration i den blandade vätskan:

  • Isopropylalkohol 76%
  • Väte 0,125%
  • Glycerin 1,45%

Utseende: flytande, klar vätska

Lukt: Karakteristisk lukt av alkohol

Flampunkt: + 19 ° C

Lagrings- och hanteringsförhållanden: Förvara i tätt slutna behållare på en sval, väl ventilerad plats. Max tillåten mängd för lagring på ett ställe - 50l. Undvik ögonkontakt. Endast för extern användning. Mycket brandfarligt.

Öppen eld och rökning är strängt förbjudet i lagringsutrymmen!

Relaterade kategorier av tjänster