Brandsäkra beläggningar

 

Brandsäker färg PROMAPAINT SC4 (För stålstrukturer)

Allmänna anvisningar: färg för stålkonstruktioner PROMAPAINT SC4 är avsedd att förlänga konstruktionernas brandmotstånd.

Tätheten av färgtillämpningen beror på typen av konstruktioner, tjockleken på metall och den nödvändiga brandmotståndet.

Färgen kan endast appliceras inomhus. Använd inte med konstruktioner som ständigt utsätts för fukt, kall luft eller fordonsavgaser.

Det är nödvändigt att följa instruktionerna om densitet för applicering av färg. Det är förbjudet att applicera andra färger över ett lager av PROMAPAINT SC4.

Färgen PROMAPAINT SC4 för stålkonstruktioner kan användas på gjutstål, med förbehåll för lämplig färgdensitet för de stängda stålprofilerna.

Huvudytan ska vara torr, fri från rost, smuts, olja och markfärg. Temperaturen under målningen ska vara ungefär + 10 ° C (stålets temperatur - cirka + 5 ° C).

Torkningens varaktighet beror på temperaturen, luftfuktigheten och färgens konsistens.

När du är klar, stick en anteckning med en markering för specialfärg.

Förpackningsenhet: skopa 25 kg.

Be om ytterligare instruktioner om användning av färgen!

För att ange den exakta tätheten av färganvändning, vänligen ge följande information till våra experter: konstruktionstyp, konstruktionsändamål, erforderlig brandmotståndsnivå.

Relaterade kategorier av tjänster