Antiseptiskt medel och Brandhämmande FAP

Brandhämmande FAP (utan flaska)

Tillverkare: Latakva Fire Service
Betyget:
96% of 1 votes 4,8/5 baserat på 1 omdömen!

Skydd av trä mot brandfara

LVS EN13501-1+A1:2010

Beskrivning och applikationsrekommendationer

To protect wood from the threat of fire by treating it with the special fire retarded liquid which reduces combustibility of materials and constructions and enhances the level of fire safety is the mandatory requirements for all buildings, premises and facilities of any types – residential, commercial, public, industrial, office, hotels, etc. Protection of the wood and wood based products from flame and fire by treating them with antipiren FAP is a fire prevention measure to enhance the fire safety of closed wood building constructions, which are not under exposure of the rainfall.

Om trä, träkonstruktioner och dess element behandlas me antipiren FAP och I enlighet med standarden LVS, kommer dess brandtålighetsförmåga att vara max B-s1, d0. Trä och träbaserade produkter, vilka behandlas med antipiren FAP blir inte bara brand och röktåliga, utan även härdiga mögel, insket och svampangrepp.

Kvalitetsegenskaper hos antipiren FAP och behandlade prover

  • Utseende och färg på antipiren FAP: Klar
  • Densitet 20°C, g/cm3: 1,24; inte mindre än
  • Torkperiod (при 20°C): 6h; inte mindre än
  • Efter torkperioden ser beläggningen klar ut, något ogenomskinlig,
    (genom att använda olika färger kan man erhålla en färgad beläggning): 0 -1

Applikationsmetod för behandling av trä och träbaserade produkter med antipiren FAP

När man går vidare med appliceringen bör följande regler följas:

  • Fuktinnehåll hos det behandlade träet och träprodukterna bör inte överstiga 15%, minimal tjocklek på materialet är 20 mm.
  • Antipiren appliceras på träytan med sprayapplikator eller med andra målningsverktyg (pensel eller roller).
  • Beroende på typen av trä, fuktigheten, konfigurationen och ytjämnheten (sågad eller behandlad träyta), är den normative appliceringsnivån av antipiren c:a 350 g/m2.
  • Under behandling får inte omgivningstemperaturen understiga 5oC och den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 70%. Hög omgivningstemperatur och vätsketemperatur fungerar positivt avseende träindränkningsprocessen. Alla sidor på träet bör behandlas med antipiren-vätskan (kall eller uppvärmd till 50…60°C).
  • Avvakta minst 6 timmar mellan lagren.
  • Innan applicering måste damm och smuts tas bort från träet och de träbaserade produkterna.
  • Träkonstruktionerna som har fernissats eller målats (inklusive oljebaserade färger, fästmedel eller silikatfärger) är inte brandtåliga förrän sådan beläggning fullständigt tagits bort.
  • Trä och träbaserade produkter, som behandlas med antipiren FAP, bör inte bli mekaniskt hanterade, eftersom skyddslagret kan tas bort. Efter varje mekanisk hantering måste behandling av träkonstruktionen med antipiren upprepas.
  • Appliceringen av antipiren bör vara jämn, med fullständig täckning och med ordentlig behandling av öppningar och skarvar mellan separata element.
  • Efter att ha torkat ser beläggningen klar ut och påverkar nästan inget av egenskaperna hos den behandlade träkonstruktionen.
  • För att få konstruktionerna att se bra ut efter behandling kan de täckas med annan brandtålig fernissa och färg.
  • Om underhåll och användning av träkonstruktioner är i enlighet med byggnorm och standard är garanti och livslängd för beläggningen med antipiren FAP 5 år.

OBS! När antipiren FAP appliceras på trä och träbaserade produkter vänligen se till att vätskan inte hamnar på metallytor, inklusive metalltak eftersom antipiren FAP kan accelerera korrossion av material.

Säkerhet och Miljöskydd

  • Antipiren FAP och dess komponenter är inte explosivt, icke antändligt och ej giftigt
  • Arbetare bör ha speciell klädsel, gummihandskar, skyddsglasögon, andningsskydd eller mask. Om antipiren eller dess komponenter vid applikation kommer i kontakt med huden ska man rengöra med tvål och vatten. Det är rekommenderat att man lägger på en oljig eller infuktande hudkräm på kontaktstället.
  • Om antipirenkomponenterna sprids ut ska man omedelbart plocka upp dem och om de spills ut rengöra ytan från utspillt antipiren. Man får inte hälla ut antipiren i jorden eller avloppet.
  • Bara personer 18 år eller äldre som är utbildade att arbeta med kemikalier, instruerade avseende säkerhetsåtgärder och som klarat en medicinsk undersökning tillåts arbeta med antipiren.

Priset är utan förpackning. För möjligheter att köpa förpackning vänligen ring separat.

Rabatt endast för Sverige!

Använd koden SVER-20 och få en rabatt 20%

*Product description is based on information provided by the manufacturer about the product. The description and photos are informative, operational changes are possible. In accordance with certain modifications from the manufacturer changes may be made in the description of the product or its parameters.

Skydd av trä mot brandfara

LVS EN13501-1+A1:2010

Beskrivning och applikationsrekommendationer

To protect wood from the threat of fire by treating it with the special fire retarded liquid which reduces combustibility of materials and constructions and enhances the Nivå av brandskydd is the mandatory requirements for all buildings, premises and facilities of any typs – residential, commercial, public, industrial, office, hotels, etc. Protection of the wood and wood based products from flame and fire by treating them with antipiren FAP is a fire prevention measure to enhance the fire safety of closed wood building constructions, which are not under exposure of the rainfall.

Om trä, träkonstruktioner och dess element behandlas me antipiren FAP och I enlighet med standarden LVS, kommer dess brandtålighetsförmåga att vara max B-s1, d0. Trä och träbaserade produkter, vilka behandlas med antipiren FAP blir inte bara brand och röktåliga, utan även härdiga mögel, insket och svampangrepp.

Kvalitetsegenskaper hos antipiren FAP och behandlade prover

  • Utseende och färg på antipiren FAP: Klar
  • Densitet 20°C, g/cm3: 1,24; inte mindre än
  • Torkperiod (при 20°C): 6h; inte mindre än
  • Efter torkperioden ser beläggningen klar ut, något ogenomskinlig,
    (genom att använda olika färger kan man erhålla en färgad beläggning): 0 -1

Applikationsmetod för behandling av trä och träbaserade produkter med antipiren FAP

När man går vidare med appliceringen bör följande regler följas:

  • Fuktinnehåll hos det behandlade träet och träprodukterna bör inte överstiga 15%, minimal tjocklek på materialet är 20 mm.
  • Antipiren appliceras på träytan med sprayapplikator eller med andra målningsverktyg (pensel eller roller).
  • Beroende på typn av trä, fuktigheten, konfigurationen och ytjämnheten (sågad eller behandlad träyta), är den normative appliceringsnivån av antipiren c:a 350 g/m2.
  • Under behandling får inte omgivningstemperaturen understiga 5oC och den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 70%. Hög omgivningstemperatur och vätsketemperatur fungerar positivt avseende träindränkningsprocessen. Alla sidor på träet bör behandlas med antipiren-vätskan (kall eller uppvärmd till 50…60°C).
  • Avvakta minst 6 timmar mellan lagren.
  • Innan applicering måste damm och smuts tas bort från träet och de träbaserade produkterna.
  • Träkonstruktionerna som har fernissats eller målats (inklusive oljebaserade färger, fästmedel eller silikatfärger) är inte brandtåliga förrän sådan beläggning fullständigt tagits bort.
  • Trä och träbaserade produkter, som behandlas med antipiren FAP, bör inte bli mekaniskt hanterade, eftersom skyddslagret kan tas bort. Efter varje mekanisk hantering måste behandling av träkonstruktionen med antipiren upprepas.
  • Appliceringen av antipiren bör vara jämn, med fullständig täckning och med ordentlig behandling av öppningar och skarvar mellan separata element.
  • Efter att ha torkat ser beläggningen klar ut och påverkar nästan inget av egenskaperna hos den behandlade träkonstruktionen.
  • För att få konstruktionerna att se bra ut efter behandling kan de täckas med annan brandtålig fernissa och färg.
  • Om underhåll och användning av träkonstruktioner är i enlighet med byggnorm och standard är garanti och livslängd för beläggningen med antipiren FAP 5 år.

OBS! När antipiren FAP appliceras på trä och träbaserade produkter vänligen se till att vätskan inte hamnar på metallytor, inklusive metalltak eftersom antipiren FAP kan accelerera korrossion av material.

Säkerhet och Miljöskydd

  • Antipiren FAP och dess komponenter är inte explosivt, icke antändligt och ej giftigt
  • Arbetare bör ha speciell klädsel, gummihandskar, skyddsglasögon, andningsskydd eller mask. Om antipiren eller dess komponenter vid applikation kommer i kontakt med huden ska man rengöra med tvål och vatten. Det är rekommenderat att man lägger på en oljig eller infuktande hudkräm på kontaktstället.
  • Om antipirenkomponenterna sprids ut ska man omedelbart plocka upp dem och om de spills ut rengöra ytan från utspillt antipiren. Man får inte hälla ut antipiren i jorden eller avloppet.
  • Bara personer 18 år eller äldre som är utbildade att arbeta med kemikalier, instruerade avseende säkerhetsåtgärder och som klarat en medicinsk undersökning tillåts arbeta med antipiren.

Priset är utan förpackning. För möjligheter att köpa förpackning vänligen ring separat.

Relaterade kategorier av tjänster

Comments RSS feed Comments

Add New Comment

I din varukorg

Din varukorg är tom