Nyheter

Separata nya brandsäkerhetsstandarder träder i kraft i september 2017

Sedan september 2017 träder flera klausuler i KM-regler nr 238 ”brandsäkerhetsregler” i kraft, vilket ger betydande förändringar och ansvar vid offentliga anläggningar och ekonomisk verksamhet. Dessa förändringar är obligatoriska för ansvariga personer i offentliga anläggningar, chefer och juridiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet vid anläggningarna.

Den viktigaste ändringen av reglerna föreskriver att det i rum där gasapparater med en effekt över 50 kV används måste detektorer installeras för att signalera gasläckor. Denna regel, oavsett enhetens kraft, måste följas även om gasanordningen finns i källaren i en byggnad eller i källaren. Gasläckagedetektorer kan snabbt upptäcka gasläckor i både flytande och naturligt aggregationstillstånd, när gasen är lättare än luft och ackumuleras under taket i rummet. Eftersom utsläpp av propan, metan och butan är mycket explosivt, bidrar denna förordning till ökad säkerhet i offentliga anläggningar. I händelse av gasläckage bör människor ringa gasräddningstjänsten på 114. När man väljer den lämpligaste gasdetektorn ska den ansvariga se till att motsvarande anordning är CE-märkt och notera för vilken gas (propan eller butan) den tillhandahålls. Om du är osäker på att den valda enheten uppfyller kraven i föreskrifterna, eller om det inte finns tillräcklig information om hur detektorn korrekt ska installeras, rekommenderas det att den ansvariga kontaktar en kvalificerad specialist.

Reglerna föreskriver också att ansvariga personer vid anläggningarna senast den 1 september i år måste införa ändringar och tillägg till brandsäkerhetsinstruktionerna i enlighet med kraven i ministerrådets regler nr 238 ”brandsäkerhetsregler”. Rätten att utveckla brandsäkerhetsinstruktioner, genomföra brandsäkerhetsinformation, praktiska övningar, kontrollera brandposter och intern vattenförsörjning för brandsläckning tillhör en person som har fått utbildning i brandsäkerhet eller har fått utbildning inom släckningsområdet.

Dessutom från och med den 1 september i år kommer kravet att träda i kraft, samtidigt med motståndskontroller av elektriska installationer, för att kontrollera kontaktanslutningarna för elektriska installationer med hjälp av en värmekammare. Mätningar måste utföras tillsammans med kontroller av den elektriska installationen och en handling måste utarbetas baserat på resultatet av kontrollen.