Nyheter

Borträningspasset "Vet och var säker!" i Naukshen

Under perioden 09.03. - 12.03. fältutbildningar hölls i Nauksheny, där 69 ungdomar i åldern 9 till 18 deltog. Dessa dagar förbättrade unga människor sina brandbekämpningskunskaper, de fick också bekanta sig med brandbekämpning enligt CTIF-reglerna. I praktiska och teoretiska sessioner under ledning av SFRS-representanter stärkte de sin kunskap om hur man skulle hantera olika nödsituationer. Tillsammans med ambulansläkarna från Rugjiena lärde de sig grunderna i första hjälpen och lärde sig praktiskt taget hur man binder händer, fötter och huvud.

Dagarna var intensiva för ungdomar, eftersom sportträning växlade med praktiska övningar. På kvällarna utförde ungdomar olika uppgifter där de var tvungna att visa gruppens sammanhållning, förmågan att lita på varandra och tillämpa logiskt tänkande och välja rätt strategi.

Varje ung man tog hem en rökdetektor från vårt företag, en lärobok från brandkåren och en flaska vatten, en magnet med 112 symboler, som sköts av statens brand- och räddningstjänst.

Vi stöder sådan allmän utbildning eftersom vi är övertygade om att ungdomar från Grobiробa, Alsunga, Valmiera, Koceni, Burtnieki, Rujiena och Naukšeni län kommer att berätta för sina familjer och vänner hur viktigt det är att leva på ett sådant sätt att alla känner sig säkra!